Zaloguj się

Regały dla poprawnie użytkowanych wózków - cz. 1

  •  Tilburgs Cees J.
  • Kategoria: Logistyka
Projektowanie regałów z uwzględnieniem dynamiki wózków widłowych
Podstawą projektu konstrukcyjnego regału paletowego jest statyczne obciążenie całkowite ciężarem palet, pomnożone przez współczynnik bezpieczeństwa, wynoszący 1,5 (50% przeciążenia).
Obowiązuje on w większości krajów europejskich, z wyjątkiem Francji, gdzie zaakceptowano współczynnik 1,3 (zob. tab. 1). Regały paletowe obsługiwane są przez wózki unoszące i podnośnikowe (np. z wysuwnym masztem, z widłami obrotowo - przesuwnymi). W magazynach wysokoregałowych i zautomatyzowanych wykorzystuje się do tego celu układnice i suwnice słupowe. W zależności od kraju, uwzględniając dynamiczne wzajemne oddziaływanie między wózkiem a regałem, przyjmuje się do obliczeń siłę poziomą o wartości od 0 kN do maksymalnie 0,5 kN. Oczywiście, wartość obliczeniowej poziomej siły nie odpowiada siłom, występującym podczas kolizji wózka (np. o masie 4000 kg i poruszającego się z prędkością 5-15 km/godz.) z regałem. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie takich warunków pracy wózków między regałami paletowymi, które maksymalnie eliminowałyby możliwość wystąpienia kolizji (ryc. 1).
Najważniejsze elementy konstrukcyjne
Ze względu na potrzebę łatwego demontażu oraz możliwość zmian położenia belek nośnych, słupy wykonane są z ciągłą perforacją. Belka jest połączona ze słupem za pomocą zaczepu hakowego (ryc. 2). Przykładowy regał pokazano na ryc. 3.

Belka nośna
W regałach paletowych stosuje się najczęściej następujące typy belek nośnych:
■ gorącowalcowane dwuteowniki
■ zimnogięte belki w postaci dwóch złączonych ceowników (ryc. 4)
■ zimnogięte belki typy Sigma   (ryc. 5).
Stosunkowo duża odporność na zginanie i skręcenie ma pozytywny wpływ na nośność belek pokazanych na ryc. 4 i 5. Chodzi tu o:
■ stabilność giętnoskrętną  profili  z dwuteowników lub złożonej pary ceowników
■ skręcanie pierwszego i drugiego rzędu  przy profilach typu Sigma.
Producenci często wyznaczają nośność belki w sposób empiryczny (ryc. 6). Należy tutaj zwrócić uwagę na gniazda przeznaczone do składowania trzech lub więcej palet. W sytuacji takiej warto rozważyć dodatkowe wzmocnienie w płaszczyźnie poziomej, ponieważ w przypadku błędnej manipulacji paletami, mogą pojawić się w środku lub blisko środka belki, znaczące siły poziome.

Słup
Słup regału paletowego prawie zawsze produkowany jest jako formowany na zimno profil otwarty o jednej osi symetrii (ryc. 7). Profile te stanowią warianty podstawowego kształtu "C".
Złożony rozkład naprężeń w materiale słupa, będący wynikiem jego perforacji oraz możliwość wyboczenia i podatność na deformacje powodują, że profil słupa musi być zawsze ustalony w sposób empiryczny (ryc. 8).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka 2001/1.
 
Ostatnio zmieniany w piątek, 07 wrzesień 2012 08:30
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe