Zaloguj się

Global Sourcing jako światowa strategia zaopatrzenia - cz. 1

  •  Galińska Barbara,Grądzki Ryszard
  • Kategoria: Logistyka

Global Sourcing jest jedną z najnowocześniejszych, najbardziej interesujących oraz najszybciej rozwijających się strategii zarządzania. Nazwa "global sourcing" pochodzi z połączenia dwóch angielskich słów: "global", co oznacza światowe, międzynarodowe oraz "sourcing", czyli zakupy, zaopatrzenie. Global Sourcing zawiera w sobie liczne cechy strategii outsourcingu, która mówi, że firma chcąc osiągnąć wysoką efektywność powinna zawężać zakres swojej działalności do pewnych podstawowych obszarów. Pozostałe, wewnętrzne obszary swej działalności przedsiębiorstwo powinno zlecać partnerom zewnętrznym, czyli firmom, które są w stanie lepiej i taniej wykonać usługi na rzecz przedsiębiorstwa macierzystego. Słowo "global" oznacza tu natomiast, iż poszukiwanie tych partnerów powinno odbywać się na globalnych, światowych rynkach.

Strategia Global Sourcing ma wiekową historię. Już w starożytności handlarze przy pomocy statków lub zwierząt podróżowali do odległych krajów, aby tam taniej kupować oraz by regiony te stały się dla nich nowymi rynkami zbytu. Taką politykę prowadzili już w III w. p. n. e. Sumerowie z Egipcjanami czy Syryjczycy z mieszkańcami Azji Mniejszej.
Od tego okresu do czasów współczesnych znaczenie i rola światowych zakupów uległy licznym przemianom. Działania, które miały największy wpływ na obecną pozycję tego rodzaju zaopatrzenia, dokonywały się w latach 70. Już wtedy międzynarodowe koncerny próbowały produkować pojedyncze części w różnych częściach świata. Starano się przy tym o swoistego rodzaju połączenie mało kosztownej siły roboczej, tanich surowców i komponentów, nielicznych wymagań, co do ochrony środowiska, liberalnego prawa pracy, dobrego wejścia na rynek kapitałowy oraz niskich obciążeń podatkowych. Taką strategię określił G. Junne mianem "Global Sourcing".
Obecnie mówi się, że jednolita definicja Global Sourcing nie istnieje. W jednym z wielu ujęć, Global Sourcing oznacza efektywne korzystanie z globalnych zasobów naturalnych. Definicja ta wskazuje, że powinno się kupować tanie surowce, produkować w krajach z niskim poziomem płac oraz sprzedawać na atrakcyjnych rynkach. Dla większości autorów, którzy opracowali definicję Global Sourcing, pojęcie to oznacza zazwyczaj międzynarodowe lub światowe zakupy. Nie należy ich jednak rozumieć w znaczeniu operacyjnym, lecz jako koncepcję odgrywającą strategiczną rolę i wywierającą duży wpływ na zdolności do konkurowania, jak również wyznaczającą pozycję przedsiębiorstwa.

Należy również podkreślić, że Global Sourcing jest czymś więcej, niż tylko prostym nakierowaniem rynków zaopatrzeniowych na nowe kraje. Strategiczne światowe zakupy nie ograniczają się jedynie do zabezpieczenia zaopatrzenia w niezbędne produkty i usługi. Znajomość zagranicznych rynków i dostawców pozwala firmie zaplanować we właściwym momencie jej przyszły rozwój i czerpać z niego korzyści. Chodzi tu bowiem o strategię, która tworzy dla przedsiębiorstwa długoterminowy związek zakupów z najlepszymi dostawcami. Przedsiębiorstwo musi zatem przyjąć Global Sourcing za strategiczną szansę. To znaczenie światowego zaopatrzenia i jego wymiar czasowy przedstawiono na rysunku 1.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2009.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 02 marzec 2012 15:14
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe