Zaloguj się

Koncepcja metodyki budowy systemu zarządzania zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie montażowym o wysokim stopniu kastomizacji

  •  Hadaś Łukasz,Klimarczyk Grzegorz
  • Kategoria: Logistyka

Artykuł bazuje na praktycznym doświadczeniu autorów zdobytym w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym realizującym produkcję jednostkową na indywidualne zamówienia. Przedsiębiorstwo montażowe oferuje produkty wysoko zindywidualizowane ze względu na potrzeby klientów, w których kluczowe znaczenie mają zdecydowanie procesy przygotowania produkcji. Produkty firmy mają złożone struktury materiałowe od 500 do ponad 1000 zespołów i części rodzajowych na wyrób. Wzrost stopnia kastomizacji wiąże się z przesunięciem punktu rozdzielającego, w którym tworzony jest zapas główny w systemie logistycznym, w stronę zapasu surowców i podzespołów.
W ramach prac nad budową dedykowanego, do powyżej opisanych warunków produkcyjnych, systemu zarządzania zaopatrzeniem, autorzy przeprowadzili segmentacje pozycji asortymentowych z zastosowaniem analizy ABC/XYZ. Wyniki analizy potwierdziły odmienność modelu funkcjonowania tego przedsiębiorstwa w stosunku do producentów wyrobów masowych.

Odmienność wyników segmentacji abc/xyz
W wyniku realizacji trzech pierwszych kroków ramowej metodyki prac indeksy materiałowe zostały przydzielone do odpowiedniej grupy według klasyfikacji ABC oraz XYZ. Na rysunku 1 zaprezentowano wyniki analizy. Uzyskane wyniki nie były zaskoczeniem dla autorów, a jedynie potwierdzeniem wcześniejszych hipotez. Opisywana w literaturze istotność towarów z grupy AX nie potwierdziła się. Ponadto, ze studiów literaturowych wnioskować można, że ważnymi grupami są również BX, CX oraz AY, co również nie znalazło zastosowania w analizowanym przedsiębiorstwie. Przeprowadzając analizę, której wyniki przedstawiono na rysunku 1, autorzy dowiedli, że budowa strategii realizacji funkcji zaopatrzenia powinna uwzględniać specyfikę danego przedsiębiorstwa. W tym przypadku okazała się nią być wysoka kastomizacja produktów, co przełożyło się na bardzo dużą liczbę pozycji asortymentowych o wysokiej zmienności zużycia.

Koncepcja metodyki budowy systemu zarządzania zaopatrzeniem
Analiza we wstępnej fazie obejmowałaby również zasadność wdrożenia systemu klasy ERP, jednak z uwagi na to, że w firmie podjęto już decyzję o wdrożeniu tej klasy systemu, ten punkt został w artykule pominięty. Bez wątpienia, przedsiębiorstwo potrzebuje jednej spójnej bazy danych, jednak z uwagi na bardzo dużą kastomizację produkowanych wyrobów należałoby rozważyć wdrożenie systemu dopasowanego do potrzeb firmy. Systemy ERP charakteryzują się bardzo wysoką stabilnością, jednak przystosowanie ich do potrzeb firmy jest bardzo czasochłonne oraz kosztochłonne, a wszelkie zmiany wcześniejszych założeń projektowych są trudne do wdrożenia.
Na podstawie badań własnych opracowano metodykę badań zaprezentowaną na rysunku 2.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2010.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 09 marzec 2012 09:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe