logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Generacje portów morskich a rozwój funkcji logistyczno-dystrybucyjnej

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Porty morskie w Europie przez wieki ewaluowały, dostosowując swój sposób funkcjonowania do warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Zmiany ustrojowe, wielkie odkrycia geograficzne, wojny, ekspansja kolonialna państw europejskich, rozwój gospodarczy, kryzysy społeczne, rozwój techniczny i technologiczny czy rewolucja przemysłowa to tylko przykładowe czynniki zewnętrzne oddziałujące na funkcjonowanie portów. Stymulowały ich rozwój lub degradację, wpływały poprzez regulacje prawne na ich funkcjonowanie i organizację. Z drugiej strony, porty same kreowały i kreują swoją organizację oraz zakres realizacji poszczególnych funkcji przedmiotowych i przestrzennych, wpływając na kształt ustawodawstwa, miejsce i ich rolę w systemie transportowym i gospodarczym państwa, regionu czy miasta.

W ostatnich latach środowisko wewnętrzne portów poszerzyło się o gremia lokalne (miejskie, regionalne, samorządów gospodarczych), wzmacniając tym samym swoją pozycję w kontaktach z otoczeniem. Otoczenie zewnętrzne jest poddawane określonej presji przez środowisko portu morskiego, co owocuje takimi regulacjami i zasadami funkcjonowania portu, które pozwalają na jego nieskrępowany rozwój i realizację funkcji i zadań, jakie określa strategia jego rozwoju. Obecnie "port morski to przestrzeń społeczno-gospodarcza o wielopłaszczyznowym oddziaływaniu na otoczenie łącząca w procesach transportu, dzięki uzbrojeniu techniczno-technologicznemu, morze z lądem, w której realizowane są wzajemnie przenikające się, zależne od siebie i powiązane, funkcje przedmiotowe i przestrzenne związane z obrotami handlowymi i przemieszczaniem osób". Należy stwierdzić, że niezbędnym dla rozwoju portu morskiego w dzisiejszej Europie jest:

 • stworzenie właściwego dla jego rozwoju środowiska wewnętrznego funkcjonującego w sposób systemowy i nakierowanego na realizację wspólnych celów portu i jego otoczenia
 • przyjęcie przez segment funkcjonalny portu koncepcji "każda zmiana przynosząca korzyść jest możliwa", dającej otwarcie na zmiany i innowacje
 • stworzenie strategii rozwoju portu nastawionej na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku usług portowych, spedycyjnych i logistycznych, realizowanych w ramach lądowo - morskich łańcuchów transportowych i łańcuchów logistycznych
 • zrównoważony rozwój funkcji przedmiotowych i przestrzennych, zaprezentowanych na rysunku 1, pozwalający na przechodzenie portu na wyższe generacje jego funkcjonowania.

Współczesne porty morskie pod względem poziomu nowoczesności i podatności na innowacje dzielą się na 3 generacje. Podział ten nie wynika z wielkości portu, jego położenia ani z jego systemu zarządzania. Zaliczenie portu do I, II czy III generacji wyznaczają natomiast następujące kategorie:

 • struktura rodzajowa ładunków - pod tym względem podstawowym wyznacznikiem przynależności portu do określonej generacji jest udział kontenerów, jednostek tocznych oraz ładunków specjalistycznych w obrotach portowych
 • zakres funkcji przedmiotowych - czy port ogranicza się do tradycyjnych usług przeładunkowo - składowych (funkcja transportowa), czy realizuje również, i w jakim zakresie, funkcję przemysłową, handlową, dystrybucyjną lub logistyczno - dystrybucyjną
 • charakterystyczne cechy organizacji i zarządzania w sferze zarządzania i eksploatacji
 • charakterystyczne cechy działalności usługowej i produkcyjnej
 • zakres zadań podmiotu zarządzającego lub struktury zarządzającej
 • charakter organizacji rynkowej oraz stosowana strategia rozwoju
 • organizacja przestrzenna.

Przedstawione w tabeli 1 główne wyznaczniki zaliczania portu do określonej generacji potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące roli środowiska portowego w jego rozwoju. Sposób organizacji i funkcjonowania segmentu funkcjonalnego portu, kreowanego przez jego właścicieli i pracowników, jest czynnikiem decydującym o jego rozwoju. To z jego atomizacji i niechęci do innowacji wynika pasywna strategia funkcjonowania. I odwrotnie - ze współdziałania i dążenia do zmian bierze się rozwój nowych funkcji, nowych technik, prowadzący do zmiany struktury ładunkowej, rozszerzenia wachlarza usług o usługi logistyczne i rozwijanie funkcji logistyczno - dystrybucyjnej. Procentuje to zdobywaniem wiedzy (know-how), tak niezbędnej do promowania i wdrażania w życie nowych rozwiązań podnoszących konkurencyjność portu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2011.

 
Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2012 13:25

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Andrzej Bułka prezesem zarządu Fracht FWO Polska

Andrzej Bułka prezesem zarządu Fracht FWO Polska

Grupa Fracht AG, globalny operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze przemysłu, stawia na rozszerzenie usług...

Air France zaprasza swoich pasażerów do nowej ekologicznej inicjatywy

Air France zaprasza swoich pasażerów do nowej ekologicznej inicjatywy

Linie lotnicze Air France uruchomiły nowy ekologiczny projekt pod nazwą „Trip and Tree” (Podróż i...

Coraz więcej kobiet zostaje listonoszkami

Coraz więcej kobiet zostaje listonoszkami

Coraz więcej kobiet wybiera zawód listonosza. Jak wynika z danych Poczty Polskiej, panie szczególnie sobie...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj