logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Najlepsze praktyki w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw szansą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wsparcia zrównoważonego rozwoju Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Logistycy i wszyscy inni pracownicy odpowiedzialni za logistykę przedsiębiorstw oraz zarządzanie łańcuchami dostaw potrzebują wciąż nowej wiedzy o najlepszych praktykach w tych obszarach. Ta kwestia jest od lat przedmiotem szeregu publikacji, roboczych spotkań i dużych konferencji.

Pojęcie "najlepsze praktyki" jest jednak dość nieprecyzyjne. Podobnie, jak to ma miejsce w przypadku tak zwanych rozwiązań "światowej klasy" czy też "innowacji". Wszystko zależy od przyjętych kryteriów oceny i klasyfikacji rozpatrywanych rozwiązań. Wybór takich kryteriów, a także przyjęcie właściwych definicji jest szczególnie istotne w przypadku, gdy decydują one o przyznaniu (bądź nie przyznaniu) środków na różnego rodzaju projekty - "proinnowacyjne" lub nakierowane właśnie na dobre/najlepsze praktyki.
Czym zatem są najlepsze praktyki? Najogólniej mówiąc, są to wszystkie rozwiązania i sposoby działania przewyższające przyjęte aktualnie standardy (powszechnie stosowane rozwiązania oparte na typowych narzędziach).
Nie ulega wątpliwości, że dobrze opisane "najlepsze praktyki" mogą stanowić świetny wzorzec i punkt odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez inne przedsiębiorstwa. W małej skali są to działania nakierowane na zwiększanie przewagi konkurencyjnej firm i stworzenie możliwości osiągania lepszych wyników finansowych. Jednak równie ważne są potencjalne efekty szerokiego upowszechniania najlepszych praktyk, prowadzące - poprzez swoisty efekt skali - do rzeczywistych i powszechnie dostrzeganych pozytywnych efektów, zwłaszcza społecznych i nakierowanych na środowisko. Przykładowo, stosowanie nowoczesnych rozwiązań transportu intermodalnego przez jedną firmę przyniesie jej korzyści ekonomiczne i wizerunkowe, ale nie będzie miało znaczącego i powszechnie dostrzegalnego wpływu na środowisko. Dopiero upowszechnienie takich rozwiązań i podjęcie ich wdrożenia przez wielu przedsiębiorców pozwoli na osiągnięcie takiego efektu.

Kryteria oceny najlepszych praktyk
Jak już wspomniano, kluczowe dla identyfikacji najlepszych praktyk jest określenie kryteriów stanowiących podstawę oceny i kwalifikację danego rozwiązania jako "najlepsze praktyki". Tu jednak - w odróżnieniu od definicji "innowacyjności" (niezależnie od kontrowersji, jakie budzą) - brak jednoznacznych określeń i uniwersalnych, obiektywnych kryteriów.
Próbę taką podjęli - w odniesieniu do najlepszych praktyk w logistyce - realizatorzy projektu bestLog. Zgodnie z intencjami Komisji Europejskiej, kryteria oceny projektów i rozwiązań aspirujących do miana "najlepszych praktyk" uwzględniają zrównoważenie (ang. sustainability) rozwiązań logistycznych i transportowych. Opracowano szczegółowe kryteria i odpowiadające im mierniki obejmujące aspekty:

  • Społeczne (zdrowie i bezpieczeństwo, hałas, pracownicy);
  • Ekonomiczne (jakość, efektywność, elastyczność/"zwinność" - zdolność reagowania);
  • Środowiskowe (emisja szkodliwych substancji, wykorzystanie naturalnych zasobów, gospodarka odpadami - recykling).

Dla kryteriów tych określono w projekcie procedury oceny oraz kwalifikacji projektów i rozwiązań. Pozwoliło to na zebranie kilkudziesięciu opisów najlepszych praktyk w różnych obszarach zarządzania logistyką i całymi łańcuchami dostaw. W tej kolekcji znalazły się także przykłady najlepszych praktyk demonstrowanych przez polskie firmy lub z udziałem polskich firm. Opisy tych rozwiązań zostały opracowane przez polskiego partnera projektu bestLog: Katedrę Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierowaną przez prof. dr. hab. Krzysztofa Rutkowskiego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2011.

Ostatnio zmieniany wtorek, 11 wrzesień 2012 11:47

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Logicor podpisał trzy umowy przedłużenia najmu - łącznie na 37 000 m kw. powierzchni magazynowej...

Elektryczne rowery DB Schenker podbijają Norwegię

Elektryczne rowery DB Schenker podbijają Norwegię

DB Schenker wyznacza nowe kierunki ekologicznej logistyki miejskiej. Po ulicach norweskiego Bergen poruszają się pierwsze...

Agility uruchamia nową spedycyjną platformę online - Shipa Freight

Agility uruchamia nową spedycyjną platformę online - Shipa Freight

Firma Agility uruchomiła platformę Shipa Freight, pierwszą w pełni zintegrowaną usługę spedycyjną online, która umożliwia...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj