logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku - cz. 4 Polecamy!

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku - cz. 1

Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku - cz. 2

Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie - studium przypadku - cz. 3

Z kolei w tabeli 4 ("Logistyka" nr 5/2012, s. 23 - przyp. red.) przedstawiono wyniki dla badanej metody oceny i wyboru dostawców. Wykorzystane metody poprzez różnorodność oraz złożoność sposobu obliczeń dają wysoce miarodajne wyniki.

Jak widać w tabeli 4, uzyskano różne wyniki poprzez ustalenie dwóch wariantów punktacji. Inne wyniki uzyskano także w metodzie średniej arytmetycznej, a inne w metodzie średniej ważonej. Przy pierwszym sposobie punktacji najwyższą średnią arytmetyczną uzyskał dostawca E, zaś najniższą dostawca D; przy średniej ważonej najniżej również uplasował się dostawca D, ale już najlepszy wynik nie przypadł dostawcy E, tylko dostawcy C. Przy drugim sposobie punktacji najwyższą średnią arytmetyczną również uzyskał dostawca E, zaś najniższą dostawca F; natomiast najniższa średnia ważona przypadła już dostawcy D, a najwyższa dostawcy E.

Ponadto, wykorzystano metodę graficzną, polegającą na przedstawieniu dostawców kwalifikowanych na wykresie radarowym, gdzie w przejrzysty sposób ukazano słabe oraz mocne strony każdego z nich. Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono porównanie wyników dla 4 wybranych dostawców zgodnie z przyjętym rodzajem punktacji. Wartości na wykresie rosną wzdłuż promienia, w środku okręgu przyjmują wartość 0, natomiast na okręgu wartość 5. Połączenie punktów odzwierciedlających oceny przyznane każdemu z dostawców powoduje powstanie geometrycznego modelu, charakteryzującego dostawcę. Stan idealny to model w kształcie okręgu.

Porównanie dwóch najlepszych dostawców pozwala na ocenę, który z dostawców jest lepszy od drugiego pod względem danego kryterium (rysunek 7). Dostawca E przewyższa dostawcę C pod względem: kosztów transportu - 4, liczby zgłaszanych reklamacji - 6, utrzymywania zapasów - 4 oraz potencjału - 4. Z kolei dostawca C oferuje korzystniejszy poziom cen - 6, dłuższy okres kredytowania dostawy - 6 oraz krótszy czas realizacji zamówienia - 4, zatem jest lepszy w kwestiach, które mają duże znaczenie dla przedsiębiorstwa. Dlatego też, mimo iż dostawca E otrzymał najwyższą średnią arytmetyczną, nie był już najwyżej w rankingu według średniej ważonej.
Podobnie można wnioskować patrząc na dwóch najsłabszych dostawców. Pomimo tego, iż obydwu dostawców otrzymało taką samą liczbę punktów, to dostawcy D przypadła najniższa ocena liczona według średniej ważonej. Fakt ten wyjaśnia model kołowy (rysunek 7), który pokazuje, że otrzymał on wyższe notowania w kategoriach mało istotnych dla przedsiębiorstwa (utrzymywanie zapasów -  4 oraz potencjał - 4), zaś niskie w kwestiach bardzo ważnych (poziom ceny - 2, kredytowanie dostawy - 0).
Przy drugim sposobie punktacji idealnego dostawcę przedstawia okrąg o promieniu 5 punktów, gdyż jest to najwyższa ocena w każdej z kategorii. Analizując model kołowy powstały w tym systemie punktacji (rysunek 8) można stwierdzić, iż istotnie największy zakres oraz przebieg najbardziej zbliżony do okręgu wykazuje dostawca E. Trudniej natomiast wskazać dostawcę o najmniejszym zakresie. Spoglądając na wykres (rysunek 8) można wywnioskować, że proporcje między najlepszym, a najsłabszym dostawcą są mniejsze, niż w systemie punktacji I.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2012.

 

Ostatnio zmieniany piątek, 31 maj 2013 11:10

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rhenus Logistics oficjalnie otwiera oddział w Bolesławcu

Rhenus Logistics oficjalnie otwiera oddział w Bolesławcu

15 czerwca 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Rhenus Logistics Bolesławiec. Centrum logistyczne w...

Głodni kibice na mistrzostwach świata w Moskwie pomagają nakręcić rynek…

Głodni kibice na mistrzostwach świata w Moskwie pomagają nakręcić rynek handlowy

Uwzględniając to, że do Moskwy ma przybyć na mistrzostwa świata w piłce nożnej ponad milion...

STK S.A. będzie współpracować z Koleją Kaliningradzką

STK S.A. będzie współpracować z Koleją Kaliningradzką

STK S.A., spółka z Grupy Kapitałowej OT Logistics, podpisała umowę dotyczącą współpracy z Koleją Kaliningradzką...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj