Zaloguj się

Uwarunkowania innowacyjności w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  •  Słowiak Barbara
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Uwarunkowania innowacyjności w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach i innych podmiotach działających w łańcuchu dostaw często utożsamiane jest z wdrażaniem nowych bądź doskonaleniem istniejących produktów. Niemniej jednak w obszarze logistyki innowacje często związane są z technologią, metodą bądź organizacją. W ostatnim stuleciu najbardziej charakterystyczne zmiany, które wyznaczyły kierunki, w jakich podążały przedsiębiorstwa, związane były m.in. z filozofią "Just In Time".

Zbudowanie takiej relacji pomiędzy dostawcami i klientami, która umożliwiłaby skoordynowania dostaw, tak aby przychodziły one dokładnie na czas, było innowacyjnym rozwiązaniem. Wiele polskich przedsiębiorstw nadal podejmuje próby jej wdrażania i doskonalenia. Kolejna innowacja, która zmieniła funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku, to opracowanie kodów kreskowych, które umożliwiły identyfikowanie produktów. Obszar ten podlegał ciągłym udoskonaleniom, tak, że dzisiaj dzięki automatycznej identyfikacji produktów można gromadzić dane w punktach sprzedaży, szybko wymieniać się informacjami z partnerami w łańcuchu dostaw oraz osiągać wysokie standardy w obsłudze klienta.

Termin łańcuch dostaw, choć jest stosunkowo nowym pojęciem, doczekał się już sporo definicji, zwłaszcza na gruncie amerykańskim. Rozpatrywanie łańcucha dostaw zgodnie z zasadą logistyczną "myślenia o całości" ma swoje korzenie w teorii systemów. To podejście systemowe jest nadal dominującym paradygmatem w naukowym poznaniu rzeczywistości. Łańcuchy dostaw często rozpatruje się w kontekście integracji. Działania integracyjne dotyczą procesów i czynności logistycznych, co ma miejsce również w łańcuchach logistycznych, ale co ważniejsze w łańcuchu dostaw, wykraczają one poza aspekty organizacyjne.
Organizacje podejmują wszelkie działania, aby wyprzedzić konkurencję i zmaksymalizować zyski. Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, każda firma powinna umieć:

  • zarządzać relacjami z klientami,
  • wprowadzać innowacje,
  • zarządzać łańcuchem dostaw.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania wydaje się, że wdrażanie innowacji w łańcuchach dostaw pozwoli w efekcie na osiąganie jeszcze lepszych rezultatów, czyli m.in. krótszych czasów produkcji i przemieszczania produktów, zróżnicowania usług oferowanych klientom, wreszcie satysfakcji klienta. Zdolność do innowacji w łańcuchu dostaw pozwali firmom na budowanie barier wejścia do sektora, w którym działają.

Artykuł zawiera 19 080 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 01 lipiec 2016 14:55
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe