Zaloguj się

Logistyka zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej

  •  Kulińska Ewa, Rut Joanna, Pytel Anna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Logistyka zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej

Imprezy masowe od zawsze cieszyły się dużą popularnością. Od kilku lat organizatorzy imprez masowych dostrzegli, że prawidłowo dostosowana logistyka wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa, koszty przygotowania i przebiegu imprezy masowej oraz skraca czas reakcji na występujące ewentualne zagrożenia.

Każda impreza masowa stanowi duże przedsięwzięcie organizacyjne. Bezpieczeństwo uczestników jest podstawą sukcesu każdej imprezy, a bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez jej organizatorów wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie, w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej organizatorzy zawsze podejmują współpracę z lokalnymi służbami medycznymi. Zaznaczyć należy, że istotą sukcesu logistycznego zabezpieczenia imprezy masowej jest dobra koordynacja zasobów medycznych, przeszkolony, doświadczony w prowadzeniu zabezpieczenia medycznego imprez masowych personel, sprzęt medyczny oraz sprawna łączność. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia wsparcia logistycznego w organizowaniu bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym.

Logistyka a bezpieczeństwo imprezy masowej
Pod pojęciem impreza masowa rozumie się imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób - w przypadku stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu np. otwartego umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - wynosi nie mniej niż 1000, w budynkach - nie mniej niż 500 osób, w przypadku imprezy sportowej, przeprowadzonej w obiekcie zamkniętym - nie mniej niż 300 osób. Wyłączone z imprez masowych są między innymi imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub innych podobnych obiektach, w szkołach i placówkach oświatowych, zamknięte, organizowane przez pracodawców dla ich pracowników. Problematykę bezpieczeństwa imprez masowych reguluje Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Logistyka w zabezpieczeniu imprezy masowej ma ogromne znaczenie, ponieważ to od niej zależy wiele ważnych aspektów związanych z samym bezpieczeństwem, obsługą techniczną i komunikacją. Zapewnienie właściwego przygotowania imprezy masowej stanowi więc o jej powodzeniu. Uwzględniając zadania wynikające z istoty logistyki i potrzeb imprezy masowej zaznaczyć należy, że logistyka imprezy masowej jest dziedziną wiedzy o planowaniu, przygotowaniu, użyciu i przepływie podmiotów, osób, energii, informacji w celu osiągnięcia pożądanego bezpieczeństwa, zadowolenia uczestników i sprzyjających warunków pracy organizatorów.

Artykuł zawiera 25530 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 30 listopad 2016 15:48
Zaloguj się by skomentować