Zaloguj się

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw

  •  Barbara Fura, Tomasz Surmacz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw

Popularność dobrowolnych działań podejmowanych przez organizacje na rzecz realizacji ich środowiskowych celów ulega stopniowemu zwiększaniu się. Wynika to z faktu, że inicjatywy środowiskowe podejmowane dobrowolnie okazują się często mniej kosztowne od tradycyjnych nakazowo-zakazowych instrumentów ochrony środowiska, bardziej skuteczne, gdyż ich efekty są monitorowane przez organizacje wdrażające te rozwiązania, nie generując przy tym wysokich kosztów związanych z egzekwowaniem przyjętych zobowiązań. Po te rozwiązania sięgają nie tylko przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego o wyraźnej presji na środowisko naturalne, ale również podmioty prowadzące działalność usługową czy handlową.

Wśród dobrowolnych rozwiązań wspierających osiąganie środowiskowych celów organizacji znajduje się certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Wdrażając ten system zarządzania organizacje są zobowiązane do systematycznego wykonania cyklu działań, na które składają się: opracowanie polityki środowiskowej, nadzorowanie realizowanych procesów mogących oddziaływać na środowisko, ustanowienie celów i zadań środowiskowych, monitorowanie postępów w ich realizacji oraz poddawanie wdrożonego systemu przeglądom kierownictwa.
Zwiększone zainteresowane wdrażaniem tego systemu zarządzania przez organizacje z różnych części świata skłania badaczy do wnikliwych analiz dotyczących motywów, którymi kierowały się pomioty wdrażające ten system, jak i jego rzeczywistych efektów zarówno w zakresie wyników środowiskowych, jak i ekonomicznych organizacji. Dostępne wyniki badań pokazują, że na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego mają wpływ uwarunkowania wewnętrzne przedsiębiorstwa, tj. wielkość organizacji, udział eksportu w sprzedaży, wskaźnik zadłużenia, kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jak i uwarunkowania zewnętrzne, tj. normy ochrony środowiska naturalnego, środowiskowe preferencje partnerów biznesowych przedsiębiorstwa, oczekiwania środowiskowe odbiorców, instytucji rządowych i pozarządowych oraz społeczności lokalnych. Efektem zwiększonego nacisku opinii publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej przyjaznej środowisku naturalnemu jest częstsze sięganie po dobrowolne programy wspierające wywiązywanie się organizacji z przyjętych zobowiązań.

Cel artykułu
Głównym celem artykułu jest ocena wpływu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001 na podejmowanie inicjatyw w kierunku zielonego łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach powiązanych z daną organizacją łańcuchem dostaw. Wyniki badań mają również na celu próbę oceny występowania podobnych działań w przedsiębiorstwach powiązanych z danym podmiotem wspólnym łańcuchem dostaw. Cel artykułu zostanie osiągnięty poprzez analizę empiryczną wybranych pytań z kwestionariusza ankiety dotyczących zarządzania łańcuchami dostaw. Dane do analizy empirycznej zostały pozyskane bezpośrednio z przedsiębiorstw za pomocą kwestionariusza ankiety. Badaniami objęto przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego, certyfikowane na zgodność z normą ISO 14001. Próbę badawczą stanowiło 36 organizacji. 34 podmioty oprócz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 miały również wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001.

Artykuł zawiera 27060 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 22 grudzień 2017 12:26
Zaloguj się by skomentować

Strony internetowe