logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Ilościowe aspekty zarządzania procesami logistycznymi Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Czasoprzestrzenny wymiar logistyki
Etymologia pojęcia "logistyka" sięga swoimi korzeniami czasów starożytnych i przykładowo w języku greckim posługiwano się takimi pojęciami jak: logos – słowo, wiedza, liczenie, logiamos – obliczanie, kalkulacja, rachunek. W starożytnych Atenach logistes był urzędnikiem państwowym zajmującym się kontrolowaniem rachunków i formułowaniem na tej podstawie ocen (prognoz) dla swoich zwierzchników.

Prefekt legionów rzymskich odpowiedzialny za przygotowanie i zaopatrzenie wyprawy wojennej to logistae, pierwowzór późniejszego intendenta, a w kulturze polskiej kwatermistrza. W języku francuskim logistique oznacza zakwaterowanie i przemieszczanie wojsk, a w szczególności planowanie wsparcia i zabezpieczenia działań wojennych. Zwraca uwagę czynnościowy aspekt tych określeń i wymierny charakter definiowanych działań praktycznych. Jedna z pierwszych definicji logistyki jeszcze z roku 1838, dotycząca co prawda logistyki wojskowej pojęcie to odnosi do "sztuki pokonania przestrzeni i czasu", czyli planowania klasycznych przedsięwzięć czasowo-przestrzennych, będących istotą współczesnych badań operacyjnych. Bardziej współczesna klasyczna definicja logistyki rynkowej z roku 1991 definiuje ją jako "zarządzanie całym łańcuchem dostaw według kryterium minimalnych kosztów przy jednoczesnym spełnieniu wysokich standardów obsługi klienta". W tym ostatnim przypadku bardzo wyraźnie mamy zdefiniowaną funkcję kryterium - "zarządzanie całym łańcuchem dostaw" przy rzeczywistych ograniczeniach wynikających z konieczności "minimalizacji kosztów procesów logistycznych" i dodatkowym warunku brzegowym związanym z potrzebą spełnienia "wysokich standardów obsługi klienta". Obie definicje bardzo mocno nawiązują do konceptualnych założeń badań operacyjnych - występuje analityczna funkcja kryterium oraz zbiór ograniczeń i warunków brzegowych nakładanych na zmienne decyzyjne. Zarówno odwieczna logistyka jak też znacznie młodsze badania operacyjne stawiają sobie za główny cel optymalizację decyzji menedżerskich, polegającą na możliwie najbardziej efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów i środków podczas realizacji zamierzonego celu (zadania).
Odpowiednie wsparcie logistyczne postrzegane w kategoriach fizycznych, czyli wymiernych i policzalnych od zawsze było warunkiem koniecznym powodzenia wypraw wojennych. Jak widać znaczenie przytoczonych terminów ściśle nawiązuje do aspektów ilościowych i dotyczy albo wykonywania ścisłych operacji kalkulacyjno-analitycznych, albo wymiernych atrybutów pokonania czasoprzestrzeni logistycznej za pomocą różnych systemów transportowych i obsługowych przez towary i ludzi, a także świadczenia różnych usług materialnych. Podobny charakter ma także współczesna logistyka zarówno w gospodarce wojskowej, jak też w gospodarce cywilnej i rynkowej.

Współczesna logistyka rynkowa lokowana w obszarze nauk o zarządzaniu jest dyscypliną nauk ekonomicznych zajmujących się teorią i praktyką racjonalnego gospodarowania we wszystkich wymiarach czasoprzestrzennych - strategicznym, taktycznym i operacyjnym, a także w wymiarze makro- i mikroekonomicznym. Nowoczesne technologie logistyczne, obok użytkowych aplikacji teleinformatyki są stymulatorem gospodarki globalnej gwarantującej obfitość wszelkich dóbr i usług niemal na wszystkich rynkach światowych. Globalne przepływy materiałów, towarów i usług mają przede wszystkim wymiar fizyczny i dlatego tak ważna jest wielokryterialna kalkulacja czasoprzestrzeni logistycznej za pomocą zaawansowanych metod analitycznych, opartych w dużej części na dorobku teorii badań operacyjnych, a implementowanych dziś w postaci użytkowych systemów informatycznych, wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji, także logistycznych.

 

Artykuł zawiera 40830 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany środa, 25 kwiecień 2018 14:26
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser Air & Sea Logistics wchodzi do Szwecji

Dachser uruchomił swój pierwszy oddział logistyki transportu lotniczego i morskiego w Szwecji. Tamtejsze biuro Dachser...

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Śledzenie produktów w branży produktów świeżych

Konsumenci codziennie są bombardowani nowymi doniesieniami o aferach związanych z wycofywaniem niebezpiecznych dla zdrowia produktów...

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w…

LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim

Polski producent odzieży zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w pierwszej połowie 2022...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj