Zaloguj się

Bezpieczeństwo informacji jako element kształtowania łańcuchów dostaw operatorów logistycznych

  •  Janusz Figura, Barbara Kos
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Bezpieczeństwo informacji jako element kształtowania łańcuchów dostaw operatorów logistycznych

Realizacja usług logistycznych i zapewnienie wysokiego poziomu ich jakości, związana jest oprócz fizycznego przemieszczania ładunków również z przepływem informacji. Jednakże niekontrolowany przepływ informacji dotyczących różnorodnych przedsięwzięć związanych zarówno z operacyjnymi, jak również strategicznymi działaniami operatorów usług logistycznych, w istotny sposób determinuje poziom bezpieczeństwa realizowanych łańcuchów dostaw. Tym gorzej, jeżeli działania na rzecz przepływu informacji mają celowo szkodliwy charakter, który skierowany jest na pozyskiwanie chronionych danych technologicznych, handlowych lub organizacyjnych operatorów logistycznych. Inżynieria bezpieczeństwa informacji wraz z rozwojem zaawansowanych technologii informatycznych, staje się obecnie jedną z kluczowych kwestii związanych z realizacją łańcuchów dostaw. Aktualnie wielu operatorów usług logistycznych boryka się z problemami zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przepływu informacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań związanych z bezpieczeństwem informacji wśród operatorów usług logistycznych.

Pojęcie bezpieczeństwa informacji stanowi kluczowy element sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw operatorów logistycznych. Pojęcie bezpieczeństwa informacji jest złożonym i wielopłaszczyznowym zagadnieniem będącym przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W szerokim ujęciu można powiedzieć, że bezpieczeństwo informacji to stan lub proces, który gwarantuje istnienie operatorowi logistycznemu jego rozwój. Z tego punktu widzenia bezpieczeństwo informacji stanowi więc jeden z podstawowych elementów funkcjonowania operatora logistycznego, kształtując jednocześnie szanse i możliwości jego zmian w otoczeniu. Innymi słowy bezpieczeństwo informacji oznacza zwykle brak ryzyka utraty szczególnie cennego elementu, którym są zasoby informacyjne. Informacje stanowią więc szczególny rodzaj zasobów każdej organizacji, również operatorów realizujących usługi logistyczne, choć z reguły najsłabiej chroniony. Warto również zaznaczyć, iż pojęcie bezpieczeństwa informacji znalazło odzwierciedlenie w międzynarodowej normie standaryzującej system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2007 określającej wymagania związane z ustanowieniem, wdrażaniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - PN-ISO/IEC 27001:20073. Z punktu widzenia łańcuchów dostaw bezpieczeństwo informacji posiada zatem określoną wartość i jako takie powinno być właściwie chronione. Pojęcie bezpieczeństwa informacji w łańcuchach dostaw, można więc zdefiniować jako zbiór działań, który podejmują jego uczestnicy dla zapewnienia ochrony dostępu przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, bądź modyfikacjom posiadających odpowiednie uprawnienia. Bezpieczeństwo informacji w łańcuchu dostaw posiada również swoje konotacje ekonomiczne, których wartość zdeterminowana jest nie tylko rzadkością występowania zasobów informacyjnych i kosztami ich pozyskiwania, ale zwłaszcza relacjami zachodzącymi w ramach wymiany usług logistycznych na rynku, określając - co, kto, ile, kiedy i jakich powinien dostarczać informacji dla sprawnej realizacji łańcucha dostaw.


Artykuł zawiera 29830 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe