logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Znaczenie koncepcji CSR w zarządzaniu logistycznym Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Analiza rozwoju teorii i praktyki zarządzania logistycznego w ramach poszczególnych obszarów działalności człowieka pozwala na zidentyfikowanie aktualnie obserwowanych zmian w podejściu do logistyki. Zmiany te koncentrują się na orientacji nie tylko na sferę gospodarczą związaną z nieustanną redukcją kosztów logistycznych, skracaniem kanałów dystrybucji i optymalizowaniem przepływów materialnych i informacji, ale także zastosowaniem działań ze sfery usług społecznych, które mają służyć poprawie jakości życia i ukierunkowane są głownie na redukcję negatywnych skutków logistyki.

Stąd potrzeba identyfikacji i redukcji ryzyka negatywnego wpływu logistyki, które powinno być monitorowane i niwelowane w sposób efektywny i wymierny na każdym etapie procesu logistycznego. Przykładem negatywnego oddziaływania może być np. zanieczyszczenie środowiska, wzrost poziomu hałasu, kongestia, spadek poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z kolei jest zagadnieniem coraz częściej poruszanym przez teoretyków i praktyków zarządzania. W artykule autorzy zwracają uwagę na CSR jako swoistą innowację we wspieraniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Artykuł oparto o analizę literaturową dotyczącą roli koncepcji CSR w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Oprócz sformułowania podstawowych zagadnień i założeń dotyczących CSR, umiejscowili znaczenie tej koncepcji w procesie zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono także propozycję podejścia do CSR w logistyce, opartego na analizie i zarządzaniu ryzykami środowiskowymi, społecznymi i organizacyjnymi (ESG). W artykule podjęto także próbę przedstawienia koncepcji modelu wdrożenia i funkcjonowania CSR w strategii zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. W zaproponowanym modelu szczególną uwagę zwrócono na potrzebę spełnienia podstawowych obowiązków prawnych i etycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) - ujęcie definicyjne
Literatura przedmiotu podaje wiele definicji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Na potrzeby niniejszego artykułu przytoczona zostanie jedna z nich. Jedną z bardziej popularnych i uznanych definicji jest ta opublikowana w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, przy okazji inauguracji pierwszego standardu zarządzania aspektami etyki biznesu - ISO 26000. CSR zdefiniowano jako "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:
- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
- bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy,
- jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania,
- jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w obrębie jej strefy wpływu".

Norma ISO 26000 porządkuje również obszary Społecznej Odpowiedzialności Biznesu istotne z punktu widzenia interesariuszy, takie jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
Przedsiębiorstwo, którego funkcjonowanie opiera się na koncepcji CSR osiąga szereg korzyści. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
1. Ekonomiczne - związane ze wzrostem efektywności produkcji, sprzedażą i zyskiem, a także pozycją konkurencyjną firmy.
2. Wizerunkowe - poprawa oceny działań przedsiębiorstwa w oczach zarówno klientów, jak i kontrahentów.
3. Pracownicze - związane z tworzeniem bezpiecznego miejsca pracy, godnego systemu wynagrodzeń, ale także ze wzrostem lojalności zatrudnionych, a co za tym idzie - wzrostem zaangażowania i efektywności ich pracy.
4. Środowiskowe - traktowane jako zrozumienie istotności dbałości o stan środowiska naturalnego, minimalizowania ingerencji w jego zasoby oraz możliwie najmniejsze negatywne skutki z działalności firmy.
5. Otoczenia społecznego - to wszelkie inicjatywy na rzecz pobudzenia społeczności lokalnej w zakresie edukacji, sportu, kultury, stanu i ochrony zdrowia itp.

 

Artykuł zawiera 24780 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany niedziela, 03 luty 2019 11:59
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Andrzej Bułka prezesem zarządu Fracht FWO Polska

Andrzej Bułka prezesem zarządu Fracht FWO Polska

Grupa Fracht AG, globalny operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze przemysłu, stawia na rozszerzenie usług...

Air France zaprasza swoich pasażerów do nowej ekologicznej inicjatywy

Air France zaprasza swoich pasażerów do nowej ekologicznej inicjatywy

Linie lotnicze Air France uruchomiły nowy ekologiczny projekt pod nazwą „Trip and Tree” (Podróż i...

Coraz więcej kobiet zostaje listonoszkami

Coraz więcej kobiet zostaje listonoszkami

Coraz więcej kobiet wybiera zawód listonosza. Jak wynika z danych Poczty Polskiej, panie szczególnie sobie...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj