logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Podstawowe miary i kategorie oceny procesów logistycznych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przedsiębiorstwa podlegają ciągłym zmianom. Należy zauważyć, że ciągłe doskonalenie systemów organizacyjnych to podstawowe przesłanie współczesnych koncepcji zarządzania, takich jak: TQM, BPR, Kaizen. Pierwotnie w tych właśnie koncepcjach pojawiła się potrzeba wyodrębnienia czy też zbudowania struktury procesów, a następnie - mierzenia, analizowania i ulepszania jej poszczególnych elementów. Pomiar procesów ma szczególne znaczenie, gdyż podejście procesowe wydaje się jedną z lepszych konceptualizacji tego, co zachodzi we współczesnych przedsiębiorstwach. W artykule zostanie przeprowadzona analiza miar, jakie można zastosować wobec procesów logistycznych w oparciu o rozwiązania stosowane przede wszystkim we współczesnych koncepcjach zarządzania.

Procesy logistyczne są dla większości przedsiębiorstw kluczowymi procesami. Ciągłe ich doskonalenie powinno być priorytetowym celem. Od ich efektywności zależy bowiem funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. "Efektywność należy do właściwości przesądzających o istocie przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarującego, warunkuje ona funkcjonowanie organizacji i determinuje jej rozwój". Przesłanie, że jeśli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tym pokierować, ma szczególne znaczenie dla współczesnych menedżerów. Podstawą oceny i kontroli procesów powinny być stosowane odpowiednie miary. W związku z tym należy poszukiwać, adekwatnych do potrzeb przedsiębiorstwa, mierników oraz sposobów ich zastosowania w przedsiębiorstwie. Jest to o tyle złożone, że pomiar procesów logistycznych jest postrzegany jako wyjątkowo trudny ze względu na złożoność zadań i wielość podmiotów występujących w całym łańcuchu logistycznym.

Mierniki oceny procesu logistycznego
Określenie zestawu mierników oraz sposobu dokonywania pomiaru w przedsiębiorstwie powinno stanowić bazę do formułowania kierunków poprawy w obszarze logistyki. Pomiar procesów może spełniać kilka istotnych funkcji w przedsiębiorstwie:
- Ma znaczenie z punktu widzenia planowania, kontroli i oceny działań w przedsiębiorstwie. Znajomość stanu procesów pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych, ujęcie procesu w ilościowym opisie pozwala na formułowanie planów wobec procesu i aby się przekonać o tym, czy plan jest realizowany, nieodzownie potrzebny jest system oceny i pomiaru.
- Jest istotnym elementem sprawnej komunikacji. Ustalone jasne kryteria pomiaru i sposób ich stosowania są podstawą oceny (określania skuteczności działań), która może służyć wyznaczaniu nowych celów czy też rozwiązywaniu konkretnych problemów w przedsiębiorstwie.
- Ułatwia alokację zasobów w organizacji. Pomierzone procesy umożliwiają ocenę nieefektywnych działań w przedsiębiorstwie oraz eliminowanie bądź alokację deficytowych zasobów do innych, bardziej obiecujących obszarów przedsiębiorstwa.
- Ma wpływ na motywację pracowników zaangażowanych w proces. Ich praca przekłada się na skonkretyzowane rezultaty w postaci mierzalnych efektów, które są oceniane za pomocą ustalonych wskaźników i mierników.
- Jest swoistym benchmarkiem dla przedsiębiorstwa, który umożliwia menadżerom ustalanie etapu realizacji długookresowej strategii rozwoju. Prowadzenie pomiaru procesów daje pewność, że ustalone cele strategiczne i operacyjne są osiągane na różnych szczeblach organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Pomiar procesów logistycznych wiąże się z różnorodnością podejść, jest to związane ze strukturą procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Wśród czynników kształtujących różnorodność procesów logistycznych wymienić należy zróżnicowane cele, jakie stawia się procesom, złożoność samych procesów, a także różnorodność perspektyw, w których analizuje się te procesy. Mogą być to perspektywy: klientów, dostawców, pracowników bądź samego przedsiębiorstwa, jako podmiotu realizującego wyznaczone cele strategiczne. Cele strategiczne w sposób zasadniczy wyznaczają kształt procesów, a te z kolei wpływają na dobór miar oceniających procesy i sposób dokonywania ich pomiaru. Problem dokonywania pomiaru jest również złożony ze względu na różnorodność realizacji zadań w ramach poszczególnych procesów [6, s. 16-20]. Można się spodziewać, że w dwóch podobnych przedsiębiorstwach będą różnie realizowane procesy logistyczne i mogą być mierzone z wykorzystaniem innych mierników oceny.

 

Artykuł zawiera 20160 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany wtorek, 07 maj 2019 12:04
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Geis PL w nowej lokalizacji Grodzisk Mazowiecki

Geis PL w nowej lokalizacji Grodzisk Mazowiecki

Grupa Geis modernizuje i przenosi terminale dystrybucyjne w Bydgoszczy i Szczecinie, a w czwartym kwartale...

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

Wszystkie warunki i wymagania niezbędne do zamknięcia transakcji zostały spełnione. W ślad za ogłoszonym porozumieniem...

Awans Polki w Grupie JF Hillebrand i wzmocnienie pozycji w…

Awans Polki w Grupie JF Hillebrand i wzmocnienie pozycji w regionie wschodnim

Grupa JF Hillebrand, światowy operator logistyczny, specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów, stawia...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj