Zaloguj się

Zastosowanie BPMN do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

  •  Anna Kiełbus, Grzegorz Gawłowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zastosowanie BPMN do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

Logistyka jest nieodłącznym elementem procesów kształtowania gospodarki przedsiębiorstw, poprzez dynamikę przychodów, poziom kosztów czy optymalizację stanów magazynowych. Staje się również przyczynkiem do ponownego przeglądu przyjętych przez firmę celów, tak aby przedsiębiorstwo mogło we właściwy sposób kształtować wszelkie działania. Logistyka pełni także integralną rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw, który koordynuje logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Istotą współczesnej logistyki jest przepływ materiałów i towarzyszący mu przepływ informacji. W tym kontekście mówi się o: zarządzaniu, kontroli, sterowaniu, koordynacji, integracji, sprawności i kosztach przepływów oraz przepływie dóbr i informacji. Elementem łączącym różne podejścia do logistyki są przepływy rzeczowe, o których trzeba mieć wiedzę i umiejętnie nimi zarządzać. Wiedza ta w istotny sposób przyczynia się do zrozumienia istoty samej logistyki. Firmy na skutek globalnej konkurencji nie tylko reorganizują strategię orientacji działań, ale także poszukują nowych rozwiązań systemowych, w których wspomniana wiedza i umiejętności odgrywają kluczową rolę. Działania te są niezbędnymi narzędziami do osiągnięcia sukcesu firmy. Rozpatrywać można je również w szerszym aspekcie globalnym - jako narzędzie do budowy Europy dynamicznej ekonomicznie z konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy.
Nowe rozwiązania systemowe służą osiągnięciu sprawności procesów logistycznych. Właściwa implementacja systemów informatycznych jest nieodzownym elementem poprawnych działań logistycznych. Zazwyczaj przedsiębiorstwa wybierają systemy klasy ERP z funkcją SCM, które nie ujmują współzależności pomiędzy rozległymi procesami logistycznymi i nie mają funkcjonalności (modułów), umożliwiających globalną integrację i wieloaspektową optymalizację procesów logistycznych. Ponadto jest oczywiste, że kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu w zintegrowanym łańcuchu dostaw i jednocześnie warunkiem koniecznym podjęcia jakichkolwiek działań jest wymiana informacji w gronie współpracujących podmiotów, zapewnienie odpowiedniego poziomu identyfikacji oraz bieżącej aktualizacji danych na temat działań poszczególnych ogniw sieci. Wyspecjalizowane systemy komputerowe wspierające logistykę są w stanie zapewnić efektywność wymiany danych. Wspomagają one nie tylko zarządzanie firmą, ale odpowiadają za sterowanie łańcuchami logistycznymi w ramach różnych partnerów sieci. Partnerzy sieci (przedsiębiorstwa) oczekują przede wszystkim tego, że oferowane narzędzia informatyczne umożliwią pełną wymianę informacji. Aspekty logistyczne rozpatrywane są tylko na poziomie programów klasy ERP, brakuje zaś analiz na poziomie biznesowym odnoszących się do wiedzy logistycznej, w tym brak jest podejścia procesowego, w którym istotną rolę odegra rozwój procesów logistycznych, który śledzić możemy dzięki zastosowaniu notacji BPM (BPMN - Business Process Modeling Notation).
Wykorzystanie BPMN dla procesów logistycznych możliwe jest dzięki kategorializacji logistyki na owe procesy. Wśród podstawowych procesów logistycznych wymienić należy proces transportu, magazynowania, przeładunku, pakowania czy towarzyszący większości działań proces zamówień.
W zależności od typu przedsiębiorstwa każdy proces logistyczny charakteryzowany jest przez wejście i wyjście procesu, jak również relacje występujące między obydwoma parametrami. Wyróżnić należy 4 przepływy, charakteryzujące procesy logistyczne:
- Wejście tożsame z wyjściem procesu (m.in. charakterystyczne dla procesu magazynowania).
- Wejście jest funkcją wyjścia procesu (m.in. charakterystyczne dla procesów konsolidacji).
- Wyjście jest funkcją wejścia procesu (m.in. charakterystyczne dla rozdziału dostawy produktów na mniejsze partie).
- Brak zależności funkcyjnych pomiędzy wejściem a wyjściem procesu (m.in. charakterystyczne dla operacji cross-docking).

 

Artykuł zawiera 21720 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 maj 2019 10:54
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe