Zaloguj się

George Cyrus Thorpe - "Czysta logistyka"

Kariera pułkownika G. С Thorpe'a
George Cyrus Thorpe urodził się w 1875 roku. Karierę oficera piechoty morskiej rozpoczął w stopniu podporucznika podczas wojny amerykańsko - hiszpańskiej. W działaniach bojowych na Filipinach, wykazał się męstwem i awansował 8 kwietnia 1899 roku na stopień porucznika. Niestety został ranny w stopę i zaczął poważnie chorować. 23 lipca 1900 roku otrzymał awans na stopień kapitana. W kolejnych latach, Thorpe służył w Indiach Zachodnich, na Kubie i w strefie Kanału Panamskiego, we Flotach Atlantyku i Pacyfiku, Portsmouth, New Hampshire. Ukończył studia w Wyższej Szkole Morskiej Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i Wyższej Szkole Sztabu Generalnego. Ponadto studiował psychologię i prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Browna i Nowojorskim, uzyskując licencjat z prawa oraz licencjat i magisterium z nauk humanistycznych. W latach 1917-1919, Thorpe stacjonował w Santo Domingo. Dowodząc pułkiem, opracował model kształcenia kadr na potrzeby sił zbrojnych, który przedłożył Sekretarzowi Marynarki Wojennej. Niestety jego propozycja spotkała się z nikłym zainteresowaniem, gdyż trwała pierwsza wojna światowa. Później był szefem sztabu brygady, a następnie komendantem Gwardii Narodowej Dominikany. Jako pułkownik z doskonałą opinią mógł liczyć na kolejny awans. Jednak zły stan zdrowia uczynił go niezdolnym do dalszej służby wojskowej, dlatego w 1923 roku odszedł z armii. Thorpe pracował także w sądownictwie w Massachusetts i New Hampshire. W ostatnich latach życia opublikował kilka artykułów, jednak nie dotyczyły one wojskowości. Zmarł w 1936 roku.

Logistyka w ujęciu G. С Thorpe'a
Od grudnia 1914 roku Thorpe studiował, a następnie pracował w Wyższej Szkole Morskiej Sztuki Wojennej w Newport, gdzie miał możliwość naukowego rozpatrywania różnych zagadnień z zakresu historii wojen, sztuki wojennej i logistyki. Szybko odkrył, że problematyka logistyki jest traktowana z reguły pobieżnie w opracowaniach dotyczących wojskowości. Odnotował, że "wojskowi prawie nic nie wiedzą na temat logistyki". Konstatacje te skłoniły go do napisania pracy Czysta logistyka: Nauka przygotowania wojny, którą ukończył w lecie 1916 roku. Opublikowano ją rok później.

W swojej pracy, Thorpe rozpatruje między innymi definicję logistyki, problemy logistyczne kampanii rosyjskiej Napoleona i działań generała Shermana podczas wojny secesyjnej, organizację logistyki w armii niemieckiej i amerykańskiej oraz uwarunkowania logistyczne produkcji zbrojeniowej w czasie pokoju i wojny, a także problematykę kształcenia kadr logistycznych na potrzeby armii.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 wrzesień 2012 12:54
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe