Zaloguj się

Raport LOGISTYKA W POLSCE - Rozdział 1 - Cyfryzacja łańcuchów transportowych

Polecamy! Raport LOGISTYKA W POLSCE - Rozdział 1 - Cyfryzacja łańcuchów transportowych

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszy rozdział najnowszej edycji raportu "Logistyka w Polsce", obejmującej dane zebrane w 2017 roku.

Książka jest efektem prowadzonego od wielu lat monitoringu logistyki w naszym kraju. Autorzy i redaktorzy opracowania postawili sobie za cel diagnozę oraz wnikliwą ocenę zjawisk i procesów, jakie miały miejsce w polskiej logistyce w okresie 2016-2017 - w porównaniu z latami poprzednimi. Założeniem przedsięwzięcia badawczego i wydawniczego było skupienie uwagi nie tylko na podsumowaniach oraz ocenie zagadnień szczegółowych, lecz także przedstawienie trendów i kierunków rozwoju branży TSL i poszczególnych gałęzi transportu. Zakres i sposób prezentacji specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych. Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych problematyką logistyczną.

Miłej lektury!

Cyfryzacja łańcuchów transportowych

Cyfryzacja transportu w sposób rewolucyjny zmienia dotychczasowe modele zarządzania transportem oraz operacyjne modele planowania, rezerwacji, wykonania i potwierdzania dostaw, a także monitorowania i kontroli przewozów. Środowisko cyfryzacji transportu, spełniając wymagania nadawców, załadowców i odbiorców – zautomatyzowanych i zrobotyzowanych środowisk produkcji, handlu elektronicznego czy inteligentnych portów morskich – dąży wg analityków firmy Gartner do zapewnienia widoczności, automatyzacji i optymalizacji łańcucha dostaw - "Real-Time- End-to-End-Visibility of supply chain". Transport w strategiach gospodarczych od lat mierzy się z potrzebami synchronizacji Just in Time/Just in Sequence strumieni towarowych, a łącząc granice przedsiębiorstw ma zadanie skoordynować operacje i przepływy zaopatrzenia czy dystrybucji, z efektywną produkcją i sprzedażą dostosowanymi do potrzeb klienta. Wdrożenie innowacji technologicznych w otwartych, globalnie skomunikowanych i intermodalnych systemach transportowych, obsługiwanych przez wielu przewoźników, operatorów logistycznych, spedytorów, załadowców, odbiorców i agencje celne, jest często trudniejszym wyzwaniem niż automatyzacja i robotyzacja zamkniętych systemów produkcyjnych inteligentnych fabryk (Smart Factories). Rozproszeni globalnie i lokalnie partnerzy biznesowi integrują i przetwarzają w chmurach obliczeniowych coraz większy zakres danych pochodzących m.in. z:

- inteligentnej infrastruktury transportowej,

- systemów IoT1 obsługi ładunków w portach morskich i lotniczych, terminalach przeładunkowych czy magazynach (w tym systemów i sieci sensorycznych),

- inteligentnych i autonomicznych środków transportu (załogowych i bezzałogowych)

- platform usług cyfrowych w poszczególnych rodzajach transportu (m.in. w transporcie intermodalnym),

- rejestrów elektronicznych infrastruktury i obiektów transportowych oraz rejestrów środków transportu,

- ewidencji cyfrowych branży transportowej.

Ponadto cyfrowe skomunikowanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w operacjach transportowych oraz do monitorowania i zbierania danych, zmniejszyło barierę przestrzeni, odległości i czasu w realizacji dostaw. Łańcuchy i systemy transportowe dzięki wykorzystaniu sieci sensorycznych oraz systemów nawigacji satelitarnej tworzą zintegrowane układy danych, w których trasa i warunki przewozu są precyzyjnie planowane, dynamicznie aktualizowane w czasie rzeczywistym - wg bieżącego stanu dróg i ruchu na trasie. Cyfrowy dostęp do danych transportowych w czasie rzeczywistym i zautomatyzowany proces ich przetwarzania uwzględnia funkcjonalnie wiele czynników optymalnego doboru ładunku, pojazdu, trasy i harmonogramu przejazdu. Modele inteligentnego zarządzania transportem, a także modele handlowe usług transportowych czy rozliczeń finansowych uzależniły dynamiczną współpracę przewoźników i ich podwykonawców, załadowców i odbiorców w transporcie, od masowego przetwarzania dużych, wielowymiarowych zbiorów danych (big data), generowanych w systemach informatycznych, systemach mobilnych i systemach IoT.

 

Nowe modele świadczenia usług cyfrowych

Dynamicznie rosnące potrzeby wymiany i przetwarzania masowych danych (np. dotyczących ruchu, ładunku, operacji, stanie środka transportu, kontenera/nadwozia i warunkach przewozu – temperaturze, wilgotności) oraz ich udostępniania, współdzielenia i re-używalności, spowodowały rozwój usług cyfrowych przetwarzania danych w prywatnych lub publicznych chmurach obliczeniowych (Cloud Computing). Potrzeby planowania i monitorowania transportu rozwinęły wiele modeli świadczenia usług cyfrowych, m.in. SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) czy CaaS (Communication as a Service). Powtarzalność zapotrzebowania wielu przedsiębiorstw transportowych na zbliżone typy usług (truck&trace, awizacji dostaw, elektronicznej wymiany danych, itp. - np. w portach morskich i śródlądowych, centrach logistycznych, hubach lotniczych) spowodowały dynamiczny rozwój platform usług cyfrowych w architekturze SOA (Service Oriented Architecture). Kompleksowa obsługa cyfrowa przepływu towarów i operacji transportowych (drogowych, kolejowych, morskich, lotniczych), przeładunkowych czy odpraw granicznych uwzględnia skomunikowanie usług cyfrowych systemów administracji i biznesu w Polsce i na świecie. Obejmują one krajowe i międzynarodowe procedury administracyjne (w tym cyfrowe usługi publiczne) oraz transakcje handlowe czy finansowe w procesach biznesowych. Stąd podstawą integracji procesów transportowych i wzajemnego zaufania partnerów w środowisku cyfrowym stały się standaryzacja i bezpieczeństwo danych, stosowanych technologii informatycznych nych, protokołów komunikacyjnych, interfejsów dostępu do danych i usług cyfrowych (wykorzystujących m.in. technologie blockchain do gwarantowania nieodwracalności i audytowalności e-transakcji). Wymagania bezpieczeństwa, wiarygodności transakcji i niezawodności wymiany danych w łańcuchach transportowych, obejmują bezpieczną architekturę transgranicznych usług cyfrowych, wykorzystanie punktów dostępu (Access Points) do transeuropejskiej infrastruktury usług cyfrowych (Digital Services Infrastructure - DSI) Unii Europejskiej2 oraz spełnienie wymagań Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie Dyrektywy eIDAS 910/2014 dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Cyfryzacja rozliczeń transakcji i usług cyfrowych w łańcuchach transportowych (w tym m.in. opłat e-myto, paliwa, przeładunku towarów, delegacji kierowców itp.) wymaga integracji cyfrowych systemów transportowych z platformami e-fakturowania, e-płatności i bankowości elektronicznej. (Pełna treść Rozdziału 1 w załączniku).

 

 

->> Przeczytaj także kolejne rozdziały Raportu:

- Rozdział 2 - Logistyka w polskiej gospodarce 2016-2017

- Rozdział 3 - Rynek logistyczny w Polsce 2016-2017

- Rozdział 4 - Rynek KEP w Polsce

- Rozdział 5 - Rynek transportu i spedycji

- Rozdział 6 - Rynek magazynowy

- Rozdział 7 - Ocena stanu logistyki w przedsiębiorstwach działających w Polsce w latach 2016 i 2017

- Rozdział 8 - Edukacja logistyczna

 
 

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 23 listopad 2018 09:55
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe