Zaloguj się

Raport LOGISTYKA W POLSCE - Rozdział 8 - Edukacja logistyczna

Polecamy! Raport LOGISTYKA W POLSCE - Rozdział 8 - Edukacja logistyczna

W latach 2016-2017 w kształceniu logistycznym w wyższych uczelniach zmiany były niewielkie. Ta część rynku edukacyjnego znajduje się w fazie dojrzałości i stabilizacji. Natomiast w kształceniu zawodowym w szkolnictwie ponadgimnazjalnym odnotowano szereg istotnych zmian, głównie za sprawą zmiany systemu oświaty, jaka nastąpiła w 2017. roku. Sygnalizowany w poprzedniej edycji raportu spadek liczby szkół policealnych, w których prowadzono kształcenie logistyczne, pogłębił się do tego stopnia, że według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej na koniec 2017 r. w tym typie szkół kształcenie logistyczne w dwóch najbardziej popularnych zawodach: technik logistyk i technik spedytor zanikło.

W latach 2016-2017 w szkolnictwie wyższym nie obserwowano istotnych ilościowych zmian w zakresie kształcenia logistycznego. Obserwuje się niewielki spadek w grupie uczelni niepublicznych oraz nieco większy wzrost w grupie uczelni publicznych. Niemniej w kształceniu logistycznym na poziomie wyższym udział uczelni niepublicznych jest nadal większy.

Brak wyrazistej oferty programowo dostosowanej do wymogów rynku pracy powoduje, że oferty naśladowcze uczelni, które nie wyróżniają się marką i nie potrafią zainteresować kandydatów skutkują brakiem naboru i nieuruchamianiem studiów logistycznych. Natomiast kolejne uczelnie publiczne utworzyły kierunek logistyka lub uruchomiły specjalności logistyczne na innych kierunkach.

Szacuje się, że w roku akademickim 2016/2017 w uczelniach publicznych i niepublicznych na różnych kierunkach studiów studiowało logistykę ok. 61 tys. studentów, w tym ok. 54 tys. na studiach I stopnia i ok. 7 tys. na studiach II stopnia. W tym samym roku akademickim mury uczelni opuściło ok 13 tys. absolwentów.

Liczba kierunków, w ramach których realizuje się kształcenie logistyczne jest niezmienna w stosunku do dwóch lat poprzednich. Jest ich osiem w uczelniach publicznych i sześć w uczelniach niepublicznych. W badanym okresie nadal rosła liczba specjalności logistycznych na analizowanych kierunkach studiów.

W mnożeniu specjalności przodują uczelnie publiczne. Analiza ofert pracy dla logistyków wskazuje na nadmiar specjalności logistycznych w stosunku do potrzeb pracodawców. Uczelnie, które wiążą swoje programy studiów z potrzebami rynku, pracy redukują liczbę specjalności.

Podobna sytuacja dotyczy liczby innych specjalności z przedmiotami nauczania, które można zakwalifikować do grupy przedmiotów logistycznych. W ich przypadku inwencja uczelni publicznych wykazuje dwukrotną przewagę nad uczelniami niepublicznymi. Świadczy to o dużym zróżnicowaniu programów nauczania w poszczególnych uczelniach lub zróżnicowaniu ich nazw. Nie jest bowiem możliwe, aby jeden program nauczania zawierał od 30 do 50 przedmiotów specjalnościowych.

 

(Pełna treść Rozdziału 8 w załączniku).

 

 

->> Przeczytaj także poprzednie rozdziały Raportu:

- Rozdział 1 - Cyfryzacja łańcuchów transportowych

- Rozdział 2 - Logistyka w polskiej gospodarce w latach 2016-2017

- Rozdział 3 - Rynek logistyczny w Polsce 2016-2017

- Rozdział 4 - Rynek KEP w Polsce

- Rozdział 5 - Rynek transportu i spedycji

- Rozdział 6 - Rynek magazynowy

- Rozdział 7 - Ocena stanu logistyki w przedsiębiorstwach działających w Polsce w latach 2016 i 2017

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 23 listopad 2018 09:50
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe