Zaloguj się

Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce - cz. 1

W 2002 r. nastąpiło utrzymanie się tendencji stagnacyjnych w gospodarce. Tempo wzrostu PKB nadal oscylowało w granicach ok. 1%. Był to już kolejny rok, gdzie zmniejszający się popyt wewnętrzny, wzrost zapasów i narastające bezrobocie tworzyły niekorzystny klimat gospodarczy dla przedsiębiorstw. Niski poziom inflacji przy utrzymywaniu się wysokiej wartości złotówki w stosunku do dolara/euro nie rekompensowały negatywnego klimatu. W branży TSL stan gospodarki odbijał się również na kondycji przedsiębiorstw, choć nastąpiło opóźnienie w stosunku do wskaźników koniunktury. Nadal poszukiwano metod obniżania kosztów, co sprzyjało rozwojowi firm o takich kompetencjach. Przedsiębiorstwa upatrywały nowych możliwości we wdrażaniu zarządzania procesowego, zarządzania wiedzą. Niektóre firmy poszukiwały czynników zrównoważonego rozwoju - jak dbałość o środowisko, o pracowników, o społeczną odpowiedzialność. W efekcie następował proces dalszego rozwarstwienia między firmami o ukształtowanej, wyrazistej kulturze i wartościach nakierowanych przede wszystkim na etyczną i partnerską działalność biznesową, agresywnymi o strukturze rywalizacyjnej oraz firmami, nastawionymi jedynie na przetrwanie.

Analizując sytuację w branży TSL daje się zauważyć spadek dynamiki sprzedaży. Wynika to moim zdaniem z dwóch istotnych czynników. Pierwszy - związany jest z pierwotnym podziałem rynku. Taki podział został dokonany. Oznacza to, że dynamika rynku w oferowanych przez firmy tradycyjnych i prostych usługach będzie zdecydowanie niższa i w większym stopniu będzie powiązana z tempem wzrostu gospodarczego. Gospodarka przeżywa okres stabilizacji, ale również uporządkowania. Coraz trudniej dostać się na rynek TSL, co spowodowane jest wzrostem barier dostępu. Najlepsze firmy oferują swoim klientom coraz więcej wartości dodanej po relatywnie niskiej cenie. Szczególnie dynamicznie rozwijają się firmy o profilu logistycznym. Jednocześnie bariery wyjścia z rynku są zróżnicowane, uzależnione od zakresu usług.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2003.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 12 listopad 2007 11:45
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe