logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Car-pooling w koncepcji podróży pasażerskiej w miastach

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Podróż pasażerska we współczesnym mieście
Sposoby podróżowania w miastach, w warunkach zwiększającego się zatłoczenia komunikacyjnego (kongestii) wpływają w większym, niż dotychczas, stopniu na poziom satysfakcji z życia w mieście. Tradycyjne w polskich miastach podróże środkami komunikacji publicznej przeżywają długotrwały kryzys. Wydłużające się w czasie, z coraz mniejszym komfortem podróżowania, bezpieczeństwem i punktualnością, coraz bardziej podatne na wszelkiego rodzaju zakłócenia, stają się przedmiotem powszechnego niezadowolenia. A przecież, według Międzynarodowej Rady Transportu Publicznego, transport miejski potrzebuje przy jednakowej zdolności przewozowej 20 razy mniejszej powierzchni sieci drogowej w porównaniu z potrzebami transportu indywidualnego. Współczesny autobus 5 razy mniej zanieczyszcza atmosferę i potrzebuje trzykrotnie mniej energii, w przeliczeniu na jednego pasażera, w porównaniu z transportem indywidualnym.

Elektryczny transport miejski charakteryzuje się niemal pełnym bezpieczeństwem ekologicznym. Alternatyw dla tego sposobu przemieszczania się jest wiele. W miastach mogą być to warte propagowania podróże piesze, rowerowe. Natomiast, jak wykazują liczne obserwacje oraz badania, w Polskich miastach przejazdy komunikacją indywidualną to preferowany sposób podróżowania (rysunek 1), powodujący wiele problemów związanych z zatłoczeniem, parkowaniem i oddziaływaniem na środowisko. Każda podróż składa się z łańcucha elementarnych przemieszczeń pieszych, bądź z użyciem środków transportowych, zaś podróże w miastach składają się z jednego lub wielu przemieszczeń - w tym ostatnim przypadku tworząc łańcuch przemieszczeń. Udział poszczególnych sposobów przemieszczania się w ramach podróży miejskich uzależniony jest od wielu czynników, takich jak aspekty demograficzne struktury miejskiej, mobilność mieszkańców oraz oddziaływanie sposobów przemieszczania się na środowisko miasta. Poruszanie się samochodem jest związane z określonym stylem życia, wygodą, mobilnością oraz prestiżem. Badania przeprowadzone przez autora wskazują, że w grupie ludzi młodych - w wieku 20-30 lat - liczba chętnych do zrezygnowania z przemieszczania się samochodami osobowymi jest niewielka i nie przekracza 10%. Skłonność do rezygnacji z przemieszczania się transportem prywatnym jest tym mniejsza, im niższy jest status ekonomiczny respondenta. Zaskoczeniem dla autora jest większa gotowość do rezygnacji z przemieszczeń samochodami osobowymi osób zamożnych. Rozproszona zabudowa wielu współczesnych miast, w połączeniu z gęstą i pojemną siecią uliczną oraz towarzyszącymi jej parkingami i miejscami postojowymi, skłania do poruszania się samochodem bez względu na rachunek ekonomiczny. Ponadto warto wziąć pod uwagę prognozy wzrostu ilości samochodów prywatnych w Polsce oraz powszechny styl życia, w który wpisuje się nieograniczone użytkowanie pojazdów indywidualnych. Stąd rodzi się pytanie: jak pogodzić uzasadnione dążenie miast do wykorzystywania bardziej wydajnych środków komunikacji pasażerskiej z przywiązaniem do przemieszczania się samochodami osobowymi?

Współdzielenie samochodów osobowych - co to jest
Preferowanie samochodu osobowego w zaspokajaniu potrzeb transportowych jest faktem, z którym trzeba się pogodzić. Zmiana modelu zachowań komunikacyjnych jest procesem wieloaspektowym i z reguły długotrwałym. Stąd należy poszukiwać sposobów maksymalizowania pozytywnych efektów podróżowania samochodami dla ich użytkowników i miast. Pierwszą i chyba najprostszą metodą zwiększenia efektywności poruszania się samochodami osobowymi po mieście (a zarazem pogodzenia zalet i wad takiego sposobu przemieszczania się) jest zwiększenie ilości osób, podróżujących w jednym samochodzie. Drogą do zwiększenia stopnia wykorzystania miejsc w samochodach prywatnych jest dynamicznie rozwijająca się koncepcja car-poolingu (pisana w literaturze przedmiotu zarówno łącznie carpooling, jak i rozłącznie - car pooling). To pojęcie, jak i koncepcja car-poolingu nie są szeroko znane w Polsce. Na pytanie sformułowane następująco: "Czy słyszałeś o inicjatywach zmierzających do lepszego wykorzystania prywatnych niezarobkowych środków komunikacji?” ankietowani mieszkańcy miast śląskich praktycznie odpowiadali "nie” - na 3 050 ankietowanych tylko 2 osoby stwierdziły, że znają zasady systemu. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego podaje taką oto krótką definicję: car pool [wym. kaapu:l] ang., "pula samochodowa”, układ prywatnych właścicieli samochodów, na mocy którego każdy kierowca kolejno zabiera własnym wozem pozostałych jako pasażerów (do miejsca pracy i do domu). Precyzując powyższą definicję, car-pooling polega na udostępnianiu w prywatnych, bądź służbowych samochodach, miejsc dla innych podróżujących. System taki może być oparty o używanie jednego samochodu, bądź rotacyjnie kilku samochodów należących do kilku właścicieli. Żeby mówić o car-poolingu jako systemie musi być spełnionych kilka elementów. Należą do nich: wysoka częstotliwość współdzielenia bądź wręcz regularność, własność prywatna samochodów oraz wykluczenie podwożenia tymi pojazdami dzieci i młodzieży do lat 18. Przewozy nie spełniające tych wymogów, ale polegające na współdzieleniu samochodów, spełniają również określone w niniejszych rozważaniach cele, lecz nie wchodzą do organizowanego systemu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2008.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 09 październik 2012 11:18

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Klienci przedłużają umowy najmu w Logicor Poznań I

Logicor podpisał trzy umowy przedłużenia najmu - łącznie na 37 000 m kw. powierzchni magazynowej...

Elektryczne rowery DB Schenker podbijają Norwegię

Elektryczne rowery DB Schenker podbijają Norwegię

DB Schenker wyznacza nowe kierunki ekologicznej logistyki miejskiej. Po ulicach norweskiego Bergen poruszają się pierwsze...

Agility uruchamia nową spedycyjną platformę online - Shipa Freight

Agility uruchamia nową spedycyjną platformę online - Shipa Freight

Firma Agility uruchomiła platformę Shipa Freight, pierwszą w pełni zintegrowaną usługę spedycyjną online, która umożliwia...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj