logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Transport zrównoważony w korytarzu transportowym Odrzańskiej Drogi Wodnej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Szereg dokumentów opracowanych przez Unię Europejską, odnoszących się do strategii rozwoju transportu, wskazuje na kierunki rozwoju transportu oraz jego szkodliwe oddziaływania dla ludności i środowiska naturalnego. Promowane są systemy transportu minimalizujące emisję zanieczyszczeń: transport kolejowy i wodny, nowe technologie transportu i zasady organizacji. Generalnym celem polityki transportowej zrównoważonego rozwoju jest tworzenie warunków do sprawnego, bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie, a zarazem społecznie, gospodarczo i przestrzennie zasadnego przemieszczania osób i ładunków w ramach wyznaczonych przez dostępne do tego działania, szeroko rozumiane zasoby naturalne i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska.

Odra historyczne spełniała znaczącą rolę w transporcie w relacji Śląsk - Szczecin. Stanowiła zaplecze zespołu portowego Szczecin - Świnoujście. Mimo wielu ograniczeń nawigacyjnych, umożliwia transport ładunków masowych, niebezpiecznych oraz ponadgabarytowych. W osi Odry konkurencyjnym systemem dla transportu wodnego jest transport kolejowy.
W artykule przestawiono wstępną analizę kosztów transportu kolejowego i wodnego śródlądowego dla relacji Śląsk - Zespół Portowy Szczecin - Świnoujście.

Odrzańska Droga Wodna
Odrzańska droga wodna jest bardzo niejednolitą, choć praktycznie jedyną w Polsce drogą wodną o dużym znaczeniu transportowym. Charakteryzuje się różnorodną zabudową hydrotechniczną, różnymi parametrami technicznymi i na ogół znacznym stopniem zużycia obiektów. Odcinkiem limitującym żeglugę jest odcinek od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej. Kanał Gliwicki i Odra skanalizowana charakteryzuje się ustalonymi parametrami hydrotechnicznymi. Przyjmuje się stałą głębokość tranzytową 1,8 m. Umożliwia to eksploatację floty o zanurzeniu T = 1,7 m. Nominalne zanurzenie obecnie eksploatowanych barek pchanych wynosi 1,6 m lub 1,55 m. Sezon nawigacyjny na odcinku Odry skanalizowanej i Kanale Gliwickim trwa od 15 marca do 15 grudnia. Przerwa zimowa wykorzystywana jest na prace remontowe i modernizacyjne. Sezon nawigacyjny na Odrze swobodnie płynącej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Przerwy wynikają z okresu zalodzenia i niskiego lub wysokiego stanu wody. Dane RZGW Wrocław za okres 1980 - 2007 wskazują, że odcinkiem limitującym głębokość tranzytową jest odcinek poniżej Brzegu Dolnego. Głębokość tranzytowa, powyżej 1,4 m, występuje przez około 45% sezonu nawigacyjnego.
W oparciu o dane RZGW Szczecin za okres 1982 - 2007, odpowiednio dla określonych odcinków, głębokości tranzytowe w % w stosunku sezonu nawigacyjnego, liczonego od 1 stycznia do 31 grudnia, wynosiły:

 • odcinek od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia Warty: powyżej 1,4 m - 52,8%, dopuszczalna nawigacja - 85,6%
 • odcinek od ujścia Warty do Hohensaten: powyżej 1,4 m - 70 %, dopuszczalna nawigacja - 87%.

Czynnikiem ograniczającym żeglugę na Odrze swobodnie płynącej jest zamknięcie szlaku żeglownego z uwagi na zalodzenie. Okresy zamknięcia szlaku na Odrze z powodu zalodzenia nie uległy w okresie ostatnich 27 lat zmniejszeniu; przeciwnie, obserwuje się wzrost ilości dni z występującym zalodzeniem. Procentowo dla analizowanego okresu 27 lat, okres zalodzenia wynosi 8,35%.

Przepustowość ODW. Przepustowość to ilość ładunku, jakie można na danej drodze wodnej przewieść w okresie sezonu nawigacyjnego. Przepustowość uzależniona jest od: warunków nawigacyjnych - czasów trwania określonych głębokości tranzytowych, parametrów technicznych floty, parametrów i systemu działania obiektów hydrotechnicznych na drodze wodnej (żegluga całodobowa, ograniczona liczba godzin na dobę), systemu organizacji przewozów - barki motorowe, system pchany klasyczny, scalony, czasu trwania sezonu nawigacyjnego.

Przepustowość została określona przy następujących założeniach:

 • czas pracy śluz: 16 lub 24 godziny
 • przeciętny czas trwania sezonu nawigacyjnego: 240 dni
 • podstawowa flota: zestaw pchany BIZON + 2 x BP500, ładowność przy zanurzeniu nominalnym T = 1,6 m wynosi 944 t
 • dwie nitki śluz czynne na Kanale Gliwickim, oddzielne śluzowanie poszczególnych barek zestawu
 • system eksploatacji scalony: barki na stałe powiązane z pchaczem
 • dla Odry swobodnie płynącej, średnie zanurzenie w sezonie wynosi 1,4 m.

Dla poszczególnych odcinków ODW, przepustowości wynoszą odpowiednio dla 16 i 24 godzin pracy na dobę:

 • Kanał Gliwicki - 3,6/5,05 mln ton/rok
 • Odra skanalizowana - 5,8/8,14 mln ton/rok
 • Odra swobodnie płynąca - 16,35/24,56 mln ton/rok.

Czynnikiem determinującym przepustowość drogi wodnej skanalizowanej lub kanału jest śluza o najdłuższym czasie jednej operacji śluzowania. Dla Kanału Gliwickiego jest to śluza Łabędy, a dla Odry skanalizowanej śluza w Brzegu Dolnym. Jeśli zestaw eksploatowany jest przy zanurzeniu innym, niż nominalne (mniejsze), spada ładowność zestawu. Dla zanurzenia T = 1,4 m, ładowność wynosi 796 ton, a przy zanurzeniu T = 1,2 m - 644 tony. Na przepustowość wpływać mogą również zdolności przeładunkowe portów rzecznych. Historycznie istotne znaczenie miały dwa porty: w Gliwicach i Kędzierzynie - Koźlu. Obecnie eksploatowany jest tylko port w Gliwicach. Jego możliwości przeładunkowe zapewniają pełne wykorzystanie przepustowości Kanału Gliwickiego. Port w Kędzierzynie - Koźlu jest obecnie nieczynny, a wszystkie urządzenia przeładunkowe z uwagi na ich stan techniczny zostały zdemontowane.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2009.

 
Ostatnio zmieniany piątek, 02 marzec 2012 15:36

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Szkolenie ze standardu BPMN 2.0: 19 listopada

Szkolenie ze standardu BPMN 2.0: 19 listopada

W imieniu naszego Wydawcy - Instytutu Logistyki i Magazynowania - serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne...

Poczta Polska buduje nową architekturę logistyczną

Poczta Polska buduje nową architekturę logistyczną

Nowy sorter w Zabrzu to największa inwestycja Poczty Polskiej od wielu lat i pierwsza tak...

Coca-Cola HBC Polska, Refresco i CHEP łączą siły w innowacyjnym…

Coca-Cola HBC Polska, Refresco i CHEP łączą siły w innowacyjnym projekcie transportowym

Poszukiwanie optymalizacji w łańcuchu dostaw, przyspieszenie procesów logistycznych i generowanie oszczędności zarówno finansowych, jak i...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj