Zaloguj się

Problemy dostosowania transportu ładunków w Polsce do współczesnych standardów UE

Polecamy! Problemy dostosowania transportu ładunków w Polsce do współczesnych standardów UE

Jednym z podstawowych celów europejskiej polityki transportowej jest zrównoważony rozwój transportu, uwzględniający ekonomiczną efektywność, ekologiczną racjonalność i społeczną zasadność. Polska od lat dąży do dostosowania transportu do współczesnych wymagań i standardów UE.

Standardy te dotyczą zarówno infrastruktury transportu, taboru oraz technologii przewozu, ale również kierunków zmian struktury gałęziowej systemów transportowych oraz integracji różnych gałęzi – działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju transportu. Pomimo dużego dystansu polskiego transportu do osiągnięć wielu krajów Unii Europejskiej stopniowo nadrabiane są niektóre zaległości. Choć tempo zmian często nie jest satysfakcjonujące, to jednak postęp w wielu dziedzinach jest wyraźny. Niestety są też takie, w których zgodność z unijnymi tendencjami jest niewielka. Niektóre wybory kierunków rozwoju transportu są bardzo kontrowersyjne, a niektóre tendencje są ignorowane. Stwarzać to może w przyszłości różne problemy w rozwoju kraju i integracji europejskiej. Celem artykułu jest identyfikacja sukcesów, problemów oraz kontrowersyjnych wyborów w procesie zrównoważonego rozwoju transportu.

Osiągnięcia w dostosowaniu polskiego transportu do tendencji unijnych
Proces dostosowania polskiego transportu do współczesnych standardów jest bardzo złożony i długotrwały ze względu na:

  • dystans, jaki w wielu dziedzinach dzielił polski transport od standardów przyjętych w transporcie wysoko rozwiniętych krajów UE,
  • cechy infrastruktury transportu, w tym zwłaszcza długi okres realizacji inwestycji tego typu oraz ich wysoką kapitałochłonność,
  • konieczność dokonywania niełatwych wyborów priorytetów (związaną ze wspomnianą wysoką kapitałochłonnością inwestycji infrastrukturalnych i ograniczonymi środkami, które można na ten cel przeznaczyć).

Można jednak pokusić się już o pewien bilans dokonań. Sukcesy to pewnie określenie trochę "na wyrost" w odniesieniu do efektów rozwoju transportu w Polsce, tym niemniej trzeba zauważyć, że choć rozwój ten przebiegał powoli i z licznymi potknięciami, to jednak znaleźć można pozytywne, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju transportu, efekty dotychczasowego procesu rozwoju w postaci wyraźnej poprawy stanu infrastruktury drogowej.

Artykuł zawiera 18310 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 13 październik 2015 16:05
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe