Zaloguj się

Analiza i ocena zastosowania wybranych systemów telematycznych

  •  Muślewski Łukasz, Lewalski Michał, Skibicki Andrzej, Bojar Piotr
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Analiza i ocena zastosowania wybranych systemów telematycznych

Ogół rozważań w niniejszym opracowaniu dotyczy systemów telematycznych w transporcie drogowym. Mają one za zadanie zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, informować o sytuacji i warunkach na drodze, identyfikować niewłaściwe zachowania uczestników ruchu, wspomagać i informować kierującego pojazdem, a także usprawniać systemy związane z poborem opłat za korzystanie z dróg.

Całość rozważań dotyczy rzeczywistych systemów transportowych, realizujących przewozy ładunków rzeczowych eksploatowanymi, samochodowymi środkami transportowymi.
W dalszej części opracowania, autorzy podjęli próbę analizy i oceny funkcjonowania systemu poboru opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych w Polsce. Praca ma również na celu badanie opinii użytkowników systemu poboru opłat drogowych na temat słuszności jego zastosowania, jego wad i zalet, skuteczności działania oraz kosztów z tym związanych.

Charakterystyka systemów telematycznych stosowanych w transporcie
Aplikacje telematyczne w transporcie przeznaczone są do dostarczania i przetwarzania danych, odpowiednich do danego zastosowania i do wymagań użytkowników. Tak więc telematykę można zdefiniować jako rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwijania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych. Rozwiązania te wynikają z ich przeznaczenia, infrastruktury, organizacji, procesów eksploatacji oraz zarządzania. System fizyczny jest to w tym wypadku zbiór urządzeń tworzony w celu określonej działalności, który obejmuje administrację, operatorów, użytkowników oraz uwarunkowania środowiskowe.
Głównym celem stosowania systemów telemetrycznych jest poprawa bezpieczeństwa i wygody podróży. Skupiają się one na infrastrukturze, pojazdach, oraz obu przypadkach łącznie. Do systemów telemetrycznych infrastruktury drogowej zaliczamy wszystkie systemy wyposażone w urządzenia znajdujące się w pasie drogowym lub jego sąsiedztwie. Można do nich zaliczyć: diodowe znaki i tablice o zmiennej treści, stacje pogodowe, inteligentne sygnalizatory świetlne, system kontroli ruchu drogowego, inteligentne wideo-czujniki, system kontroli ruchu drogowego, system zabezpieczenia robót drogowych, system wykrywania zbyt wysokich pojazdów, urządzenia mierzące intensywność ruchu, itp.
Systemy telemetryczne znajdujące się wewnątrz pojazdu mają głównie zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, a także informować i wspomagać kierowcę. Zaliczamy do nich systemy antykolizyjne, systemy rozpoznawania znaków drogowych, systemy wykrywania przeszkód na drodze, system ostrzegający przed przekroczeniem linii bocznej na drodze oraz wiele innych.
Systemy telemetryczne mieszane są systemami wyposażonymi w urządzenia umieszczone w pojeździe współpracujące z urządzeniami infrastruktury. Współpraca ta polega na wymianie informacji między nimi. Takimi urządzeniami są między innymi system nawigacji satelitarnej GPS, system eCall, system poboru opłat ViaTOLL.

Artykuł zawiera 19 220 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 23 sierpień 2016 14:03
Zaloguj się by skomentować