Zaloguj się

Analiza niezawodności dostaw w transporcie chłodniczym

Polecamy! Analiza niezawodności dostaw w transporcie chłodniczym

W ocenie usługi logistycznej najistotniejszą grupę stanowią kryteria typowo logistyczne. Wyróżnia się tu m.in. niezawodność realizowanych dostaw. Jest ona również jednym z najważniejszych ocenianych czynników decydujących o poziomie konkurencyjności przedsiębiorstwa, związanych z realizacją funkcji transportowych.

Niezawodność dostaw jako jeden z czynników warunkujących konkurencyjność obejmuje takie parametry jak: dokładność dostaw, kompletność dostaw, terminowość dostaw oraz utrzymywanie na względnie niskim dopuszczalnym poziomie ilościowych ubytków i bezbłędności w prowadzonej dokumentacji. Niezawodność oznacza, że dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z wyznaczonym terminem, bez występowania uszkodzeń ładunków, faktury będą prawidłowo sporządzone, bez błędów, dostawa trafi w odpowiednie miejsce, a zgodność asortymentowa oraz ilość zamówionych produktów będą zgodne z zamówieniem. Niezawodność interpretowana jest również jako zdolność i wola dostarczania klientom dokładnej informacji związanej ze stanem realizowanego zamówienia, zaangażowanie dostawców lub sprzedawców w dotrzymywanie ustalonych w harmonogramie terminów dostaw, jak również obowiązek poinformowania klientów o sytuacji, gdy dostawa nie może zostać zrealizowana w wyznaczonym czasie lub kompletnie. Niezawodność usługi wg normy PN-EN 13816:2004 definiowana jest także jako "stopień, do którego klient może być pewny, że usługi będą dostarczone w oferowany sposób".

Analiza niezawodności dostaw jako czynnika wpływającego na satysfakcję klienta jest przedmiotem prowadzonych badań przez wielu autorów. Meng, Liang, Lin and Chen w prowadzonych badaniach ankietowych analizowali w ramach niezawodności dostaw: systemy szybkiej reakcji (Quick Response Systems), możliwość kompletnej obsługi klienta, integrację możliwości inwentaryzacji systemu, dostawy w terminie ładunków lotniczych, bezpieczeństwo systemu informacji, jakość usług wykonywanych przez pracowników linii montażowych i systemu dystrybucji. Wszystkie czynniki z uwzględnieniem stopnia ważności i satysfakcji są większe lub równe niż 0,6. Świadczy to o tym, że każdy z wymiarów osiąga poziom satysfakcji w zakresie niezawodności.
Studia literatury przedmiotu i przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły istotność podjętego problemu badawczego, jakim jest możliwość dokonania analizy niezawodności dostaw z jakości nabywanych usług logistycznych na przykładzie transportu chłodniczego.

Niezawodność dostaw w ocenie usługodawców i usługobiorców
W celu dokonania oceny ważności niezawodności dostaw jako istotnego czynnika decydującego o poziomie konkurencyjności przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego przeprowadzono badania ankietowe. Prowadzone badania bezpośrednie miały charakter ilościowy. W badaniu ilościowym została wykorzystana metoda badań ankietowych w oparciu o kwestionariusz ankiety przygotowany zgodnie z zaleceniami literatury. Do realizacji celów badawczych został opracowany kwestionariusz ankiety badawczej skierowany do przedstawicieli przedsiębiorstw usługodawców i usługobiorców. Do badań pozyskano 46 przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne w obszarze drogowego transportu chłodniczego i przedsiębiorstw korzystających z powyższych usług.

Artykuł zawiera 19850 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 08 czerwiec 2017 10:31
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe