Zaloguj się

Kreowanie zielonych łańcuchów dostaw - proponowany model integracji

Od wprowadzenia i spopularyzowania pojęcia "zarządzanie łańcuchami dostaw" (SCM) w latach osiemdziesiątych, termin ten był używany do opisywania planowania i kontroli materiałów, przepływu informacji oraz działań logistycznych wewnętrznie w firmie, a także na zewnątrz. Z czasem zaczęto podkreślać dodatkowe aspekty SCM, takie jak: koordynacja, interesariusze, relacje, wartość, efektywność i wydajność. Jednym z nowych obszarów jakie wzbudziło zainteresowanie zarówno praktyków jak i teoretyków była kwestia wpływu logistyki na środowisko naturalne.

Van Hoek zauważył, że zielona logistyka nie wystarczy i konieczne jest podejście z perspektywy łańcucha dostaw. Podstawą jest zmiana podejścia z biernego na aktywne, przesunięcie akcentów z wartości ze sprzedaży produktów na zakres życia produktu. Zamiast skupienia się na pojedynczej firmie następuje poszerzenie tego zakresu do łańcucha dostaw. Procesy zachodzące w łańcuchu należy analizować i optymalizować jako całość, akcentując powiązania między elementarnymi procesami, a nie przebieg pojedynczych procesów. Często rozpatrywanie i ulepszanie każdego z wielu procesów osobno skutkuje nieoptymalnym skonfigurowaniem całego łańcucha. Wiele badań wskazuje na korzyści z integracji logistycznej w ramach łańcuchów dostaw. Wciąż jednak otwarte pozostaje pytanie, jak się integrować i do jakiego stopnia oraz jakie obszary integrować.


Problemy środowiskowe obecne w łańcuchach dostaw również muszą być analizowane i monitorowane przez firmy. Współpraca z dostawcami i klientami w zakresie ochrony środowiska może być bardziej skuteczna i przynieść efekty synergii. Niestety logistyka w ostatnich latach skupiała się niemal wyłącznie na redukcji kosztów, co wydaje się być poważnym błędem. Jednak zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja z uwzględnieniem środowiska pojawiają się coraz częściej jako wspólne tematy w SCM. Firmy muszą zacząć analizować swoje działania na środowisko nie tylko w odniesieniu do działalności wewnętrznej, ale także w odniesieniu do całych łańcuchów dostaw. Takie podejście spowodowało pojawienie się nowego terminu – GSCM (Green Supply Chain Management).


GSCM jest definiowane jako bezpośrednie zaangażowanie firm z dostawcami i klientami we wspólne planowanie w celu zmniejszenia wpływu na środowisko w procesach produkcyjnych. Te działania oznaczają, że powinna zostać wzmocniona współpraca w celu zmniejszenia wpływu na środowisko związanego z przepływami w działaniach operacyjnych firmy. Ujmując rzecz krótko – GSCM oznacza uwzględnienie działań na rzecz środowiska w praktykach integracyjnych w ramach łańcuchów dostaw.


Jest szereg pytań, które powinno się zadać przed opracowaniem strategii GSCM m.in.: co powinno być punktem wyjścia, jaki jest poziom świadomości ekologicznej, jakie są współzależności i interakcje pomiędzy partnerami w łańcuchu. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od tradycyjnie rozumianego zarządzania środowiskiem, koncepcja zielonych łańcuchów dostaw obejmuje wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od wydobycia surowca, następnie projektu, produkcji i fazy dystrybucji, użytkowania produktu przez konsumentów, aż do jego ostatecznego usunięcia po zakończeniu cyklu życia produktu.

Artykuł zawiera 19000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 19 lipiec 2017 13:39
Zaloguj się by skomentować