Zaloguj się

Koncepcja smart cities w kontekście rozwoju systemów transportowych

  •  Zysińska Małgorzata, Krysiuk Cezary, Zakrzewski Bartosz
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Koncepcja smart cities w kontekście rozwoju systemów transportowych

Miasta to nic innego jak system naczyń połączonych. Dla ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest niezakłócone współdziałanie między wszystkimi współtworzącymi je elementami, sprawna interakcja między tymi organizmami. Znalezienie sposobu na to, aby miasta, zamieszkiwane przez ponad 53% populacji ludzi na świecie, funkcjonowały w sposób inteligentny i sprawny jest kluczem sukcesu dla ich prawidłowego rozwoju.

Tym bardziej, że prognozy naukowe wskazują, że do 2050 r. miasta będzie zamieszkiwać co najmniej 75% populacji ludzi na świecie. Receptą powinna być ścisła współpraca między działającymi na ich obszarze przedsiębiorstwami, administracją, przemysłem, sektorem naukowym i społeczeństwem, celem usprawniania funkcjonowania w obrębie miast i ich unowocześniania. Niezakłócona współpraca międzysektorowa pomiędzy różnymi podmiotami publiczno-prywatnymi jest warunkiem sine qua non skutecznego wdrażania koncepcji smart city, czyli inteligentnego miasta, niezależnie od przyjętego zakresu interpretacyjnego tego pojęcia.

W ujęciu uwzględniającym potrzeby mieszkańców inteligentne miasto to zespół zoptymalizowanych uwarunkowań, zapewniających wysoką jakość życia jego mieszkańcom, sprawność i niezawodność infrastruktury technicznej oraz efektywność gospodarowania zasobami naturalnymi i technicznymi. Inteligentne miasto musi odpowiednio łączyć kapitał społeczny, organizację oraz infrastrukturę techniczną, w tym systemy transportowe i teleinformatyczne, aby tworzyć takie najdogodniejsze warunki funkcjonowania w nim.
Obecnie istnieje wiele definicji inteligentnego miasta. Różnią się one jednak rozłożeniem akcentów. Większość koncentruje się na kwestiach technologicznych rozwoju miast, mniejszość na aspektach społecznych. […] Z koncepcją smart city wiążą się ściśle pojęcia takie, jak: smart government, smart buildings, smart retail, smart water & food, smart safety. W szczególności jednak zagadnienia - smart mobility, czy smart grid, czyli systemów elektroenergetycznych, w których zasada działania jest analogiczna, jak w przypadku interakcji między miastami. Do prawidłowego funkcjonowania konieczna jest nieustanna komunikacja między uczestnikami rynku energii. Chodzi o dostarczanie usług energetycznych przy jednoczesnym obniżaniu ich kosztów i zwiększaniu efektywności. Istotnym zadaniem stojącym przed miastami jest w tym kontekście modernizacja i optymalizacja ich układów transportowych z jednej strony oraz sieci elektroenergetycznej z drugiej. Nad szczegółami tych koncepcji pracują specjalnie powołane przez Komisję Europejską zespoły SmarCityTransportation oraz SmartGridCity.

 

Artykuł zawiera 45920 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 22 luty 2018 13:59
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe