Zaloguj się

Rozwój przewozów kontenerowych na świecie w aspekcie rosnącego zapotrzebowania przewozu towarów drogą morską

Polecamy! Rozwój przewozów kontenerowych na świecie w aspekcie rosnącego zapotrzebowania przewozu towarów drogą morską

Do lat sześćdziesiątych większość ładunków drobnicowych była przewożona luzem lub pakowana w niewielkie partie ładunkowe. Jednak wzrost wymiany towarów z Europą spowodował, iż w punktach przeładunkowych, a szczególnie w portach morskich nastąpiła kongestia zarówno ładunków jak i środków transportu. Spowodowało to spowolnienie przemieszania towarów, a co za tym idzie czas dostarczenia produktów znacznie się wydłużył. Próbowano rozwiązać tą sytuację, jednak tylko jedno rozwiązanie było trafne. Była to idea pakowania drobnych ładunków w większe jednostki, które szybko i sprawnie będzie można przemieścić nie tracąc czasu na pojedyncze partie towarów. Ucieleśnieniem tych koncepcji stały się kontenery, początkowo eksploatowane w relacjach "port-port", a później coraz powszechniej, także w relacjach "dom-dom".

Generacje przewozów kontenerowych
W okresie początkowym, kontenery były przewożone drobnicowcami lub masowcami, które nie były przystosowane. Dopiero w późniejszym okresie, kiedy ilość ładunków skonteneryzowanych wzrosła zajęto się projektowaniem statków do tego typu ładunków. Historia typowych kontenerowców rozpoczyna się w 1956 roku kiedy Malcolm McLean przebudował tankowiec "T2" dostosowując jego konstrukcję do przewozu kontenerów. Kolejne statki "Ideal X" oraz "Maxton" przebudowane zostały z drobnicowców. Pierwszy z nich wypłynął z portu Newark niedaleko Nowego Jorku do portu Houston w Teksasie przewożąc zaledwie 58 sztuk kontenerów 35’. Rok później wyspecjalizowano statek s/s "Gateway City", który obsługiwał regularnie tą samą trasę. Przemieszczano nim 226 kontenerów 35’, które umieszczano zarówno na pokładzie, jak i w ładowniach statku. Kontenerowiec pokonywał trasę z prędkością 15 węzłów. Statek ten rozpoczął pierwszą generację kontenerowców, która wzrasta aż do dnia dzisiejszego. Pierwszy kontenerowiec w Europie pojawił się w Rotterdamie dopiero dziesięć lat później (3 maja 1966 r.). S/S "Fairland" obsługujący kontenerową linię amerykańskiego przewoźnika Sea Land wypłynął 23 kwietnia z Port Elizabeth w stanie New Jersey zabierając ze sobą 225 kontenerów 35’.

Artykuł zawiera 14420 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 kwiecień 2018 11:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe