Zaloguj się

Zabezpieczanie ładunków do transportu

W transporcie towarów niezwykle istotną rolę odgrywa odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Jeśli jest niewłaściwie przewożony może ulec zniszczeniu, stanowi zagrożenie dla kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Za wszelkie szkody wynikłe ze złego spakowania towaru odpowiedzialny jest nadawca.

Mocowanie ładunku uzależnione jest przede wszystkim od jego rodzaju, wagi, gabarytów, a także od nadwozia samochodu przeznaczonego do transportu. Do zabezpieczania towaru stosuje się dwa rodzaje metod (pojedynczo lub jednocześnie):

- metodę blokującą, polegającą na ułożeniu ładunków w taki sposób, by blokowały się wzajemnie, opierając o sztywne elementy konstrukcji auta. Dodatkowo wykorzystuje się tu m.in.: belki rozporowe, kliny, poduszki powietrzne, siatki i płachty z odciągami, dzięki którym redukowana jest ilość wolnej przestrzeni między ładunkami.

- metodę mocującą, w której najczęściej wykorzystuje się pasy, liny i łańcuchy. Ta metoda sprowadza się do spięcia ze sobą ładunków lub przymocowania ich do skrzyni ładunkowej. Za pomocą regulowanych odciągów towar zostaje dociśnięty tak, by zminimalizować możliwość przesuwania się w czasie jazdy.

Należy wspomnieć, że osoba zlecająca transport przesyłki firmie logistycznej lub pośrednikowi odpowiedzialna jest za prawidłowe spakowanie towaru i ewentualnie - jeśli tego wymaga gabaryt lub rodzaj przesyłki - za umieszczenie jej na palecie.

Regulacje prawne w zakresie zabezpieczania ładunków
Normy dotyczące umieszczania ładunków na aucie określa Kodeks Drogowy, art. 61. Znajdują się w nim uwagi odnośnie nieprzekraczalnej wagi całkowitej pojazdu i jego ładowności, rozłożeniu nacisku na osie, odpowiednim oznakowaniu towaru, jego maksymalnych wymiarach, bądź też sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z towarem o niestandardowych gabarytach, wystających poza obrys auta. Ładunek powinien być zabezpieczony w taki sposób, by nie przemieszczał się w czasie transportu, nie powodował  hałasu, nie wydzielał zapachów i nie wyciekał.

Dodatkowo na terenie Unii Europejskiej obowiązuje tzw. norma PN-EN 12195-1, która określa rodzaj elementów mocujących, czyli pasów, łańcuchów, lin, narożników, mat antypoślizgowych. Szczegółowe wytyczne zawarte w tej normie pozwalają na wyliczenie ilości koniecznych do użycia elementów mocujących wraz z siłą naciągu z jaką powinny działać. Uwzględniona jest tu siła bezwładności wynikająca z przyspieszania, hamowania i wchodzenia w zakręty pojazdu. Rozporządzenie o homologacji reguluje ilość zabezpieczeń, które muszą znajdować się na wyposażeniu aut użytkowych. W przypadku ładunków całopojazdowych przewoźnik dobiera odpowiedni środek transportu z właściwym wyposażeniem.

Transport przesyłek kurierskich - jak zabezpieczyć drobnicę
W przypadku tzw. drobnicy, czyli ogółu towarów przeznaczonych do transportu w postaci niewielkich pakunków, załadowca często nie posiada szczegółowych informacji odnośnie zawartości każdej z paczek. To utrudnia użycie pasów mocujących z zastosowaniem odpowiedniej siły naciągu. Przy załadunku stosuje więc głównie metodę wzajemnego blokowania. Przesyłki kurierskie zabezpiecza się poprzez grupowanie ich na paletach i owijanie folią stretch, czy stosowanie koszy paczkowych. Wyższe palety ustawiane są na przodzie auta tak, by w przypadku hamowania, nie miały możliwości upadku. Czasem możliwe jest też piętrowanie ładunku.

Jak przygotować paczkę do transportu?
Towar w paczkach musi być tak zabezpieczony przez nadawcę, aby w czasie transportu nie doszło do jego uszkodzenia. Drobnica jest często przeładowywana między magazynami i samochodami. Należy więc mieć tego świadomość i zapakować paczkę na okoliczność transportu i ewentualnego przeładunku. Szczególnie dotyczy to wysyłek zagranicznych. W przypadku materiałów niebezpiecznych ADR firma kurierska musi być o tym bezwzględnie poinformowana. Konieczne jest odpowiednie oznaczenie towaru wraz z grupą pakowania oraz informacją dla przewoźnika. Transport ADR możliwy jest do zrealizowania tylko przez odpowiednio przygotowanych i wyszkolonych przewoźników.

Odpowiednia informacja i oznaczenie dotyczy także temperatury powyżej lub poniżej której dany towar nie powinien być przechowywany. W przypadku np. chemii, kosmetyków, urządzeń elektronicznych, dobrze jest zaznaczyć na liście przewozowym minimalną i maksymalną temperaturę. Ma to szczególne znaczenie przy dużych mrozach lub upałach, podczas których na naczepie typu plandeka towar mógłby ulec zniszczeniu.

Prawidłowe zabezpieczenie ładunku przeznaczonego do transportu w dużej mierze uzależnione jest od jego specyfikacji. Najważniejszym jest zawsze zadbanie o to by nie zawierał żadnych luźnych elementów, był stabilny, opakowanie nie miało uszkodzeń, a przewoźnik znał wszystkie szczegóły niezbędne do właściwego zorganizowania transportu.


Artykuł przygotowała Magdalena Jagieła - Koordynator ds. Transportu i Spedycji w firmie Globkurier.pl. Project Manager w metodyce zwinnej agile. Doświadczony lider w efektywnym zarządzaniu zespołem. Ekspert e-Izby. Koordynuje organizacyjny obszar współpracy z przewoźnikami.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 kwiecień 2018 15:20
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe