Zaloguj się

Rola instrumentów informatycznych w systemach transportu wewnętrznego

Polecamy! Rola instrumentów informatycznych w systemach transportu wewnętrznego

Transport wewnętrzny to transport, który dotyczy procesu produkcyjnego oraz odnoszący się do obsługi magazynów, surowcowych składów oraz przewozu półfabrykatów. Jest on także kompleksowym zbiorem wszystkich czynności transportowych w danej firmie od chwili, gdy przyjmuje się materiały do momentu, gdy wyroby gotowe przekazywane są odbiorcy lub też transportowemu przedsiębiorcy wewnętrznemu.

Transport wewnętrzny określa technologię i realizuje przemieszczanie, przeładunek, pakowanie, składowanie materiałów, odpadów oraz gotowych wyrobów na obszarze firmy. Owe zadania muszą mieć uzasadnienie pod względem technicznym i ekonomicznym. Ważkim usprawnieniem tych procesów są rozwiązania informatyczne, dające szansę zdynamizowania wszystkich czynności związanym z tym transportem.

Specyfika transportu wewnętrznego
System wewnętrznego transportu jest zespołem technicznych środków oraz organizacyjno-prawnych rozwiązań, które służą do tego, aby uzyskać sprawny przepływ ładunków w sferze zakładu mającego charakter wytwórczy, wydobywczy czy usługowy. Mowa tu m.in. o:
1. wyspecjalizowanym wyposażeniu, które służy do przewozu rozmaitego rodzaju ładunków;
2. środkach manipulacji i transportu;
3. wyspecjalizowanych maszynach i urządzeniach przeładunkowych;
4. urządzeniach do składowania ładunków;
5. wyspecjalizowanych obiektach stałych: budynkach produkcyjnych, magazynowych, rampach przeładunkowych;
6. środkach przetwarzania danych (urządzeniach, programach komputerowych).

Charakterystyczne cechy owego systemu związane są z:
1. dostosowaniem do typu przewożonego ładunku;
2. odpowiednią technologią składowania ładunków;
3. technologią użytkowania technicznych środków;
4. dopasowaniem do konkretnego rodzaju zakładu formy organizacji, zarządzania oraz kontroli wewnętrznego transportu;
5. technologii przetwarzania danych.

Podział transportu wewnętrznego
Transport międzywydziałowy dotyczy przepływu materiałów na wyszczególnionych terenach zakładu (mowa tu o wydziałach: produkcyjnym, montażowym, przygotowania produkcji, odlewni, kuźni modelarni itp.). Transportowe rozwiązania w tej materii muszą cechować się ścisłym skoordynowaniem z procesami produkcyjnymi i technologicznymi i typem transportowanego materiału (chodzi o kształt, wielkość, wymiar, masę, natężenie przepływu materiałów, odległość ich przemieszczania.
Transport międzystanowiskowy zajmuje się obsługą przemieszczania materiałów - półfabrykatów pomiędzy takimi miejscami jak kolejne stanowiska produkcyjne i gniazda w obróbkowych liniach przy pominięciu magazynowych operacji, od i z punktów mających charakter zdawczo-odbiorczy, które są obsługiwane za sprawą transportu międzywydziałowego. Ten rodzaj transportu ma miejsce przeważnie jako transport boczny bądź przeładunkowy. W trakcie transportu bocznego niezbędne jest użycie dodatkowego sprzętu doprowadzającego przedmioty do każdego stanowiska. Częstokroć ten typ transportu nosi miano transportu międzyoperacyjnego bądź technologicznego. Jego organizacja uzależniona jest od tego, jaki jest typ produkcji i jak prezentuje się produkcyjna struktura.

 

Artykuł zawiera 24050 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 04 wrzesień 2018 15:56
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe