Zaloguj się

Wyposażenie techniczne kolejowych środków transportu stosowane do zabezpieczenia ładunków

Polecamy! Wyposażenie techniczne kolejowych środków transportu stosowane do zabezpieczenia ładunków

Stosowanie przez przewoźników właściwych metod załadunku i zabezpieczenia towarów na wagonach towarowych gwarantuje bezpieczeństwo ruchu i zapobiega powstawaniu uszkodzeń ładunku i wagonów. Według [2] znaczna liczba uszkodzeń ładunków powstaje podczas wykonywania czynności przewozowych. Niefachowe i niedbałe wykonanie tych czynności powoduje powstawanie uszkodzeń lub całkowite zniszczenie ładunku. Sposób zabezpieczenia ładunków w transporcie zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od: rodzaju ładunku, sposobu jego opakowania, rodzaju środków transportowych oraz techniki przewozu [6-10].

Środkami transportowymi wykorzystywanymi w kolejowych przewozach towarowych są wagony towarowe. Wagony towarowe różnią się między sobą konstrukcją nadwozia, budową układu biegowego i przystosowaniem do jazdy po torach o różnej szerokości. Cechy te stanowią zespół parametrów określających rodzaje wagonów towarowych. Wagony dzieli się na serie według ich cech techniczno-eksploatacyjnych. W jednej serii mogą znaleźć się wagony różnych typów konstrukcyjnych, czyli budowanych według tej samej dokumentacji technicznej. Od innych serii różnią się one szczegółami konstrukcyjnymi, zastosowaniem odmiennych materiałów [3].

Wagony towarowe można podzielić według rodzajów:
- Wagony kryte typu normalnego (seria G) - wagony o nadwoziach w postaci zamkniętego pudła z drzwiami ładunkowymi oraz otworami do ładowania i wentylacji. Są one przeznaczone do przewozu ładunków wrażliwych na wpływy atmosferyczne: drobnicy, mebli, ładunków paletyzowanych oraz towarów, których przewiezienia w wagonie krytym wymaga nadawca.
- Wagony kryte typu specjalnego (seria H) - wagony o nadwoziu w postaci zamkniętego pudła, z rozsuwanymi ścianami bocznymi bądź rozsuwanymi segmentami pudła, często także z wewnętrznymi przegrodami, są przeznaczone do przewozu drobnicy i ładunków na paletach lub w pojemnikach.
- Wagony węglarki typu normalnego (seria E) - wagony o nadwoziu w kształcie otwartej skrzyni, z drzwiami w ścianach bocznych i niekiedy z odchylnymi ścianami czołowymi. Wagony te są przeznaczone do przewozu materiałów sypkich (węgiel, ruda, żwir), ziemiopłodów (ziemniaki, buraki itp.), maszyn urządzeń oraz innych towarów jednostkowych.
- Wagony węglarki typu specjalnego (seria F) - wagony w postaci otwartej skrzyni z urządzeniami do wyładunku grawitacyjnego.
- Wagony platformy typu normalnego (seria R) - wagony o dużej powierzchni ładunkowej, bez ścian, z niskimi burtami i kłonicami. Są przeznaczone do przewozu dłużycy (rury, profile hutnicze, drewno itp.), ładunków na paletach, maszyn itp.
- Wagony platformy typu specjalnego (seria S) - wagony o budowie przystosowanej do przewozu kontenerów, pojazdów, szyn kolejowych i dłużycy.
- Wagony chłodnie (seria I) - wagony o nadwoziu w postaci zamkniętego szczelnego pudła, izolowanego cieplnie i z reguły wyposażonego w urządzenia chłodzące. Są przeznaczone do przewozu łatwo psujących się produktów spożywczych i innych towarów wymagających przewozu w obniżonej temperaturze.
- Wagony specjalne (seria U) - o bardzo zróżnicowanych nadwoziach: z otwieranym dachem, cysterny do przewozu płynów (produkty naftowe, produkty chemiczne).

 

Artykuł zawiera 18290 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
Ostatnio zmieniany w środa, 16 styczeń 2019 09:03
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe