Zaloguj się

Ocena wybranych projektów zwiększenia pracy przewozowej w transporcie drogowym

  •  Krzysztof Olejnik, Gabriel Nowacki, Grzegorz Woźniak
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Ocena wybranych projektów zwiększenia pracy przewozowej w transporcie drogowym

Warunki, w jakich wykonywane są przemieszczania i ich organizacja mają znaczący wpływ na uzyskiwane efekty oraz ponoszone nakłady. Na te warunki wpływ mają liczne wielkości, których oddziaływanie często bywa nawzajem sprzeczne. Wraz z rozwojem ludzkości powiększała się liczba potrzeb, które wymagają zaspokojenia. Wzrastają wymagania standardów realizacji tych potrzeb. Jednym z najważniejszych warunków, aby można było je zaspokajać, jest konieczność i niezbędność istnienia dobrego transportu. Wykonywany jest w zróżnicowanych formach i w różnym zakresie. Jest zależny w dużym stopniu od rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa i możliwości, które ze sobą niesie.

Obserwowany postęp techniczny i rozwój urządzeń, powodują powstawanie nowych - większych możliwości. To z kolei generuje pojawianie się nowych i zwiększonych potrzeb człowieka oraz możliwości ich zaspokojenia. Doskonalenie i rozwijanie możliwości wytwórczych w połączeniu z wzrastającymi możliwościami transportowymi przyczyniało się do gwałtownego rozwoju cywilizacji i doskonalenia organizacji społeczeństw.
Postępujący oraz przewidywany wzrost pracy przewozowej wykonywanej transportem drogowym, konieczny dla rozwoju gospodarczego społeczeństwa, okupiony jest między innymi wzrostem: emisji spalin, emisji hałasu, zatłoczenia ulic oraz zagrożeń wypadkami drogowymi. Te negatywne zjawiska towarzyszące rozwojowi, można i trzeba minimalizować. W przyszłości wydajność wszystkich rodzajów transportu będzie wykorzystywana do maksimum. Prognozowana zmiana pracy przewozowej przewiduje największy przyrost udziału transportu drogowego w całkowitym wolumenie innych rodzajów transportu.
Poniżej zaprezentowano i poddano ocenie:
1. Szwedzki projekt ESM (Europejski System Modułowy), o długości zwiększonej do wartości 25,25 m, który między innymi na własne potrzeby został opracowany przez Volvo Trucks i Volvo Logistics. Firmy te od wielu lat pracują nad udoskonalaniem rozwiązań transportowych, a opracowany system jest stosowany w Szwecji i Finlandii od wielu lat.
2. Projekt naczepy marki Kögel Big Maxx, typu SB 24 o długości przedłużonej o wartość 1,3 m i nie zmienionej wartości ładowności masowej.
3. Projekt (autorów) zwiększenia maksymalnej wartości długości powierzchni ładunkowej zestawu - pojazd ciągnący i przyczepa.

Założenia systemu ESM
Przedstawiona koncepcja, umożliwia dwóm zespołom pojazdów przewiezienie tej samej ilości ładunku, która wymagałaby użycia trzech pojazdów "europejskich". Według dyrektywy Unii Europejskiej 96/53/WE, dotyczącej międzynarodowego ruchu pojazdów ciężarowych, wartość maksymalnej dopuszczalnej długości zespołu pojazdów na obszarze UE wynosi: 18,75 m dla samochodu ciężarowego z przyczepą, zaś 16,5 m dla ciągnika siodłowego z naczepą. Obecnie w Europie ten sam ładunek (który można przewieźć zespołem pojazdów ESM) przewożą trzy standardowe "krótsze" zespoły pojazdów, dopuszczone do ruchu na obszarze UE.

 

Artykuł zawiera 23730 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 13 maj 2019 11:58
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe