Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Właścicielem marki Biblioteka Logistyka jest:

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI
Estkowskiego 6, 61-755 Poznań       
nr telefonu 61 850 47 69

Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach

Autorzy: P. Andrzejczyk, E. Rajczakowska, M. Drozda, P. Fajfer

Cena: 49,00 PLN

Opis:

Magazynowanie w przykładach i ćwiczeniach to zbiór ponad 250 autorskich ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania, ilustrowanych licznymi przykładami z praktyki i komentarzami teoretycznymi. Książka w przejrzysty sposób przeprowadza Czytelnika przez podstawowe procesy magazynowe. Każdy, kto rzetelnie wykona przedstawione zadania, zdobędzie nowe kompetencje i umiejętności w zakresie:
- organizowania procesów magazynowych w oparciu o algorytmy,
- formowania ładunku,
- planowania zagospodarowania magazynu w oparciu o systemy składowania,
- organizowania procesów kompletacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod w tym obszarze,
- wyznaczania określonych wskaźników magazynowych,
- sporządzania i kontrolowania poprawności dokumentacji magazynowej.
Wartością dodaną podręcznika ćwiczeniowego jest jego dwujęzyczność. W związku z tym, że niektóre zadania są przedstawione w języku angielskim, opracowanie wpisuje się w aktualne trendy w kształceniu zawodowym.
Książka jest adresowana do przyszłych specjalistów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Sięgną po nią także studenci zdobywający wykształcenie na kierunkach związanych z szeroko rozumianą branżą TSL. Materiał teoretyczno-praktyczny został tak opracowany, aby mógł służyć również jako swego rodzaju przewodnik branżowy dla pracowników centrów dystrybucji.

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63186-69-2
Objętość: 256 stron

Spis treści:

Wstęp
1. Procesy magazynowe -wprowadzenie do algorytmów
1.1. Magazyn – podstawowe zagadnienia
1.2. Procesy realizowane w strefie przyjęć(schemat przyjęcia towarów do magazynu)
1.3. Składowanie zapasów w magazynie (schemat składowania towarów w magazynie)
1.4. Kompletacja towarów (schemat kompletacji towarów w magazynie)
1.5. Strefa wydań (schemat wydań towarów z magazynu)
1.6. Test sprawdzający
2. Procesy magazynowe realizowane w strefie przyjęć
2.1. Strefa przyjęć – wprowadzenie
2.2. Strefa przyjęć – typowe operacje
2.3. Strefa przyjęć – przemieszczanie ładunków w magazynie, wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych oraz ich parametrów
2.4. Strefa przyjęć – przemieszczanie ładunków w magazynie. Czas cyklu pracy wózka magazynowego
2.5. Strefa przyjęć – przemieszczanie ładunków w magazynie. Czas rozładunku zewnętrznego środka transportu przy użyciu wózka magazynowego
2.6. Strefa przyjęć – przemieszczanie ładunków w magazynie. Wyznaczanie liczby środków transportu wewnętrznego
2.7. Test sprawdzający
3. Składowanie towarów w magazynie
3.1. Jednostka ładunkowa – wprowadzenie
3.2. Opakowania w systemach TSL – wprowadzenie
3.3. System wymiarowy opakowań
3.4. Formowanie jednostki ładunkowej – wprowadzenie
3.5. Moduły magazynowe w składowaniu rzędowym
3.6. Moduły magazynowe w składowaniu blokowym
3.7. Objętość modułu magazynowego
3.8. Składowanie z piętrzeniem jednostek ładunkowych
3.9. Test sprawdzający
4. Procesy magazynowe realizowane w strefie kompletacji oraz wydań
4.1. Strefa kompletacji – wprowadzenie
4.2. Strefa kompletacji – kompletacja zamówienia
4.3. Kompletacja zamówienia a konfiguracja opakowań zbiorczych
4.4. Opakowania tekturowe – podstawowe rodzaje tektury
4.5. Planowanie trasy kompletacji w odniesieniu do czasu realizacji procesu
4.5.1. Planowanie trasy kompletacji metodą S-Shape
4.5.2. Planowanie trasy kompletacji metodą Midpoint
4.5.3. Planowanie trasy kompletacji metodą Return
4.5.4. Planowanie trasy kompletacji metodą Largest gap
4.5.5. Planowanie trasy kompletacji metoda Combined
4.6. Analiza procesu kompletacji
4.7. Kompletacja a zgodność wydań i załadunku
4.8. Strefa wydań a zgodność kompletacji zamówień
4.9. Test sprawdzający
5. Dokumentacja magazynowa
5.1. Dokumentacja magazynowa – wprowadzenie
5.2. Instrukcja magazynowa
5.3. Instrukcja BHP w procesach magazynowych
5.4. Zakres czynności (obowiązków) pracownika
5.5. Zasady wypełniania dokumentacji magazynowej
5.6. Zamówienie
5.7. Dowód dostawy
5.8. Dokument Pz przyjęcie z zewnątrz
5.9. Dokument Mm przesunięcie międzymagazynowe
5.10. Dokument Rw rozchód wewnętrzny
5.11. Przyjęcie wewnętrzne Pw
5.12. Dokument Wz wydanie zewnętrzne
5.13. Zwrot wewnętrzny Zw
5.14. Faktura
5.15. Kartoteka magazynowa
5.16. Przykłady dokumentów magazynowych angielskojęzycznych
5.17. Przykłady złych praktyk przy wypełnianiu dokumentacji maga­zynowej
5.18. Test sprawdzający
6. Wyznaczanie lokalizacji magazynu oraz kalkulacje związane z jego funkcjonowaniem
6.1. Wyznaczanie lokalizacji magazynu przy wykorzystaniu metody środka ciężkości – wersja popytowa
6.2. Wyznaczanie lokalizacji magazynu przy wykorzystaniu metody środka ciężkości – wersja popytowo-podażowa
6.3. Mierniki i wskaźniki określające efektywność funkcjonowania magazynu – wprowadzenie
6.4. Mierniki i wskaźniki określające efektywność wykorzystania powierzchni oraz przestrzeni magazynu – ćwiczenia praktyczne
6.5. Mierniki i wskaźniki określające efektywność wykonywanych operacji magazynowych
6.6. Mierniki i wskaźniki określające aspekty ekonomiczne wykonywanych operacji magazynowych
6.7. Test sprawdzający
7. Zadania przekrojowe
7.1. Zadanie 1. Obieg dokumentów magazynowych
7.2. Zadanie 2. Dokumentacja magazynowa związana z realizacją zamówienia produkcyjnego

 

Zaloguj się by skomentować