Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny (dawniej: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania) od kilkunastu lat prowadzi działalność wydawniczą, która ma na celu propagowanie wiedzy logistycznej wśród coraz liczniejszej kadry menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach oraz studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych i technicznych, zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu logistyką, Instytut, postrzegany przez środowisko uczelniane i otoczenie rynkowe jako główny popularyzator logistyki w Polsce, udostępnia menedżerom logistyki, studentom i uczestnikom kursów specjalistycznych fachową wiedzę z tej dziedziny.

Podstawy logistyki w przykładach i ćwiczeniach

Autorzy: P. Andrzejczyk, E. Rajczakowska, P. Fajfer

Cena: 39,00 PLN

Opis:

Książka zawiera ponad 80 inspirujących ćwiczeń i przykładów zachęcających do interaktywnej pracy. Dodatkowym uzupełnieniem treści jest prezentacja najważniejszych terminów specjalistycznych, w tym skrótów, w języku angielskim.
Uczniowie otrzymują:
- Podstawową wiedzę "w pigułce" oraz obszerny zestaw zadań o zróżnicowanej skali trudności.
- Rozwiązania niektórych zadań według schematu "krok po kroku".
- Specjalny pakiet ćwiczeń, wymagający wykonania działań matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym i wypełnienia interaktywnych rubryk.
- Przydatne komentarze i wskazówki dotyczące treści trudniejszych zadań.

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63186-77-7
Objętość: 152 stron

Spis treści:

1. Wprowadzenie do procesów i systemów logistycznych
1.1. Procesy i systemy
1.2. Systemy oraz procesy logistyczne
1.3. Infrastruktura procesów logistycznych
1.4. Planowanie procesów logistycznych
1.5. Planowanie procesów produkcyjnych - wprowadzenie
1.5.1. Harmonogram produkcji wyrobów - MPS
1.5.2. Struktura wyrobu gotowego - BOM
1.5.3. Kartoteka stanów zapasów - INV
1.5.4. Planowanie potrzeb materiałowych MRP
2. Przepływ informacji w logistyce
2.1. Standardy identyfikacji wykorzystywane w logistyce
2.2. Zasady oznaczania ładunków w logistyce
2.3. Systemy automatycznej identyfikacji stosowane w procesach logistycznych
2.4. Systemy informatyczne stosowane w logistyce
2.5. Elektroniczna wymiana danych
3. Funkcjonowanie łańcucha dostaw oraz sieci logistycznych
3.1. Organizowanie przepływów w łańcuchach dostaw
3.2. Organizowanie przepływów w sieciach logistycznych
3.3. Centra logistyczne
3.4. Funkcjonowanie centrów logistycznych
3.5. Ocena funkcjonowania centrum logistycznego
3.6. Wskaźniki w łańcuchach dostaw
3.7. Wskaźniki w sieciach logistycznych
4. Narzędzia statystyczne wykorzystywane w logistyce
4.1. Wprowadzenie do statystyki
4.2. Podstawowe narzędzia statystyczne
4.3. Prognozowanie - wprowadzenie
4.4. Proste modele statystyczne
4.4.1. Model naiwny
4.4.2. Zwykła średnia arytmetyczna
4.4.3. Średnia arytmetyczna ruchoma
4.5. Wygładzanie wykładnicze – prosty model Browna
4.6. Trend - model prostej regresji liniowej
4.7. Wahania sezonowe
4.8. Model ekonometryczny
4.9. Badanie poprawności dobranych metod statystycznych
4.10. Zadanie przekrojowe

 

Zaloguj się by skomentować

Sprzedaż detaliczna książek z serii "Biblioteka Logistyka" odbywa się poprzez sklep internetowy Wydawcy e-bit.edu.pl.

Sprzedaż hurtowa:
Celina Manuszak
tel. 61 666 48 58
e-mail: celina.manuszak@pit.lukasiewicz.gov.pl