Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Właścicielem marki Biblioteka Logistyka jest:

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI
Estkowskiego 6, 61-755 Poznań       
nr telefonu 61 850 47 69

Logistyka w jednostkach gospodarczych

Autorzy: M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk

Cena: 19,00 PLN

Opis:

Podręcznik pt. Logistyka w jednostkach gospodarczych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.32 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych”. W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przepływem informacji w przedsiębiorstwach oraz narzędzia informatyczne, które go usprawniają. Autorzy zwracają także uwagę na znaczenie dokumentów towarzyszących przemieszczającym się towarom i informacjom. Równie ważnym zagadnieniem przedstawionym w podręczniku jest gospodarka odpadami, które powstają podczas procesów realizowanych w łańcuchach dostaw. Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.: - wykorzystywać miary i wskaźniki oceny efektywności przepływu informacji i zasobów w jednostkach gospodarczych, - korzystać z różnych form komunikowania się i przekazywać informacje pomiędzy współpracującymi komórkami organizacyjnymi, - sporządzać dokumentację dotyczącą gospodarki odpadami.

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63186-01-2
Objętość: 238 stron
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Spis treści:

Spis treści
Przedmowa
1. Jednostki gospodarcze
1.1. Wprowadzenie i podstawowe definicje
1.2. Charakterystyka spółek prawa cywilnego i handlowego
1.2.1. Spółka cywilna
1.2.2. Spółka jawna
1.2.3. Spółka partnerska
1.2.4. Spółka komandytowa
1.2.5. Spółka komandytowo-akcyjna
1.2.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.2.7. Spółka akcyjna
1.3. Spółdzielnie
1.4. Przedsiębiorstwa państwowe, państwowe i samorządowe osoby prawne
1.4.1. Przedsiębiorstwo państwowe
1.4.2. Państwowe osoby prawne
1.4.3. Samorządowe osoby prawne
1.5. Fundacje i stowarzyszenia
1.5.1. Fundacja
1.5.2. Stowarzyszenie
1.6. Rodzaje działalności przedsiębiorstw
1.6.1. Przedsiębiorstwo handlowe
1.6.2. Przedsiębiorstwo produkcyjne
1.6.3. Przedsiębiorstwo usługowe
1.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej
2.1. Komórki organizacyjne w jednostkach gospodarczych
2.2. Przepływ zasobów w jednostkach gospodarczych
2.3. Przepływ informacji w jednostkach gospodarczych
2.4. Kontrolowanie i ocena sprawności przepływów w jednostce gospodarczej
2.5. Efektywność przepływu informacji w jednostce gospodarczej
2.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Pozyskiwanie informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej
3.1. Podstawowe definicje
3.1.1. Dane i informacja – definicje i klasyfikacja
3.1.2. System informacyjny i system informatyczny
3.2. Systemy informacyjne
3.2.1. Systemy transakcyjne
3.2.2. Systemy informowania kierownictwa
3.2.3. Systemy wspomagania decyzji
3.2.4. Systemy eksperckie
3.2.5. Systemy sztucznej inteligencji
3.3. Systemy informacyjne w logistyce
3.4. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
3.4.1. Systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP)
3.4.2. Systemy zarządzania magazynem (WMS)
3.4.3. Systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM)
3.4.4. Systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
3.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Organizowanie pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki
4.1. Zasady organizacji pracy w jednostkach gospodarczych
4.1.1. Organizacja i jej otoczenie
4.1.2. Podstawy zarządzania organizacją
4.1.3. Zasady organizacji pracy
4.1.4. Przepływ informacji wewnątrz organizacji
4.1.5. Formy komunikowania się w organizacjach
4.1.6. Przechowywanie i ochrona informacji
4.2. Współpraca komórek organizacyjnych w zakresie przepływów logistycznych
4.3. Przepływ dokumentów współpracujących ze sobą organizacji
4.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych a ochrona środowiska
5.1. Podstawy ekologistyki w procesach logistycznych
5.2. Cyrkulacja dóbr fizycznych w gospodarce
5.3. Miejsca powstawania odpadów
5.4. Rodzaje odpadów
5.5. Co odróżnia w procesach logistycznych odpad od nieodpadu
5.6. Zasady gospodarowania odpadami
5.7. Zintegrowane systemy zagospodarowania odpadów oparte na zasadach logistyki
5.8. Ochrona środowiska w procesach logistycznych
5.9. Ekologistyka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju
5.10. Ekologistyczny łańcuch dostaw
5.11. Prawo krajowe w dziedzinie gospodarki odpadami
5.12. Podstawowe dokumenty w obrocie odpadami
5.12.1. Karta przekazania odpadów
5.12.2. Karta ewidencji odpadów
5.12.3. Karta przekazania odpadów niebezpiecznych
5.13. Przykłady zastosowania rozwiązań ekologistycznych w procesach logistyczych
5.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim
Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów
Bibliografia

 

Zaloguj się by skomentować