logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Kontrowersyjny projekt Ustawy o normalizacji
(1 przeglądających) (1) Gość
  • Strona:
  • 1

TEMAT: Kontrowersyjny projekt Ustawy o normalizacji

Kontrowersyjny projekt Ustawy o normalizacji 11 lata, 7 mies. temu #17

  • krystyna
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Oklaski: 0
Dot. stanowiska w sprawie projektu Ustawy o normalizacji.

Działając w trosce o dobro normalizacji krajowej i międzynarodowej, uważam, że projekt ustawy o normalizacji jest projektem bardzo kontrowersyjnym.

Ustawa w takiej formule wyklucza wszelkie do tej pory poczynione wysiłki w zakresie uregulowania wytycznych normalizacji europejskiej i międzynarodowej.

Ndmieniam, że Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) przejął po wielkich staraniach, prawa i obowiązki wynikające z porozumień i umów międzynarodowych a także wynikające z członkostwa w organizacjach międzynarodowych i europejskich, reprezentując w nich Rzeczpospolitą Polską, uczestnicząc w ich pracach oraz występując za granicą w sprawach dotyczących normalizacji. PKN obecnie to olbrzymi zasób zgromadzonej wiedzy normalizacyjnej, ogromny majątek i nowoczesne systemy: informatyczne spięte wprowadzonym przed rokiem system zarządzania jakością.

Przesłany projekt niweczy to wszystko a także wszelkie wymogi europejskie jakie były jednym z ważnych warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w tym zakresie.

Z wielkim niepokojem przyjęłam także działania Premiera zmierzające do połączenia dwóch odrębnych instytucji, tj. Głównego Urzędu Miar (GUM) i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Pomysł ten jest próbą powrotu do modelu gospodarki centralnie sterowanej sprzed 1989 r.

W państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu- EFTA, normalizacja jest oddzielona od metrologii, ponieważ niezależność od administracji centralnej jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania normalizacji europejskiej zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

Pragnę przypomnieć, że jedną z podstawowych zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej obowiązujących w krajach europejskich jest ścisły rozdział między legislacją a normalizacją. Legislacja pozostaje główną domeną organów prawodawczych państwa, a jej wynikiem są przepisy prawa służące do realizacji określonej polityki państwa. Normalizacja jest natomiast działalnością techniczną, w której wszystkie zainteresowane strony opracowują same dla siebie normy techniczne, stanowiące pewien wspólny model rozwiązań technicznych lub organizacyjnych do powszechnego, ale dobrowolnego stosowania.Status jednostki normalizacyjnej (PKN), jest zatem odrębny niż urzędów regulacyjnych (np. GUM) gdzie GUM jest urzędem a PKN zgodnie z międzynarodową
i unijną wykładnią nim nie powinien być, co oznacza, że instytucje te mają różny status. Nie prowadzą też żadnych wspólnych lub podobnych działań i są powołane do całkowicie innych zadań.

To właśnie PKN, ze swą ponad 80-letnią tradycją, w odróżnieniu od GUM, jest rozpoznawalny na całym świecie, natomiast GUM korzysta z prac PKN na warunkach ogólnie dostępnych.Stąd też jednym z pierwszych rozwiązań prawnych po przejściu Polski od systemu gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej była likwidacja dawnego Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości (PKNMiJ) i reaktywowanie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Głównego Urzędu Miar, jako odrębnych instytucji o innym statusie i charakterze.Główny Urząd Miar, mający charakter urzędu regulacyjnego, pozostał centralnym urzędem administracji państwowej, jak to jest w wielu krajach Unii Europejskiej. Natomiast Polski Komitet Normalizacyjny wrócił do swej roli krajowej jednostki normalizacyjnej posadowionej poza strukturami administracji rządowej.

Z racji na publiczny charakter działalności oraz uwarunkowania gospodarcze wymagające w dużej mierze finansowania z budżetu państwa, nie pozwalające na pełną niezależność finansową, Polski Komitet Normalizacyjny uzyskał status państwowej jednostki organizacyjnej.

Zwracam uwagę, że normy opracowywane są w Komitetach Technicznych (KT) zrzeszających tysiące specjalistów z różnych dziedzin, nie będących etatowymi pracownikami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.To właśnie KT mają głos decydujący w sprawach norm i wchodzą w strukturę polskiego systemu normalizacyjnego.Tego typu struktura jest różna od struktury urzędu administracji, a zatem także wymaga odrębności instytucjonalnej PKN.

Nic także nie stoi na przeszkodzie, aby stosowną poprawką powrócić do rozwiązań Ustawy z 1994r. dając Premierowi możliwość wpływu na powoływanie i odwoływanie kierownictwa finansowanego z budżetu państwa PKN.

Również w UE zasadą jest powoływanie i odwoływanie kierownictwa jednostek normalizacyjnych, przez tych, którzy je finansują.

Ustawa dot. normalizacji nie powinna naruszać niezależności PKN wywalczonej przez polskich normalizatorów.

Wiadomym jest, że PKN uzyskał członkostwo w CEN i CENELEC, będąc strukturalnie wydzieloną organizacją, gdyż członkostwo w tych organizacjach było warunkiem koniecznym do przyjęcia w szeregi UE. Pamiętać też trzeba, że PKN po wieloletnich przeobrażeniach formalnych i mentalnych wprowadził Polskę do UE.

Biorąc pod uwagę istniejące w UE uchwały, przepisy techniczne, dyrektywy itp. nie napotykamy w żadnej z nich na dokumenty świadczące o takich zależnościach organizacyjnych jakie zamieszczono w przekazanym projekcie ustawy. Autorzy projektu powinni bardziej wgłębić się w cele europejskiej i międzynarodowej polityki normalizacyjnej, którymi są m.in.: odgrywanie znaczącej roli w realizacji wymogów rynku wewnętrznego, ułatwienie w swobodzie przepływu towarów i usług, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, stanowienie narzędzia wzrostu konkurencyjności europejskiej i pozwolenie na innowacje techniczne ( co zapewniają głównie normy).Do kolejnych celów normalizacji należą: dostarczenie dokumentów normalizacyjnych regulujących potrzeby rynku, zapewnienie elastycznego i przejrzystego mechanizmu budowania konsensusu w sprawach dot. określonych zagadnień w Europie, promowanie interesów europejskich w gospodarce globalnej i tworzenie warunków do rynków światowych przez uczestnictwo swych odpowiednich członków w pracach normalizacyjnych krajowych
i międzynarodowych ( gdzie normy zapewniają środki odniesienia przy współpracy technicznej na całym świecie).
Te cele nie zostaną osiągnięte po połączeniu PKN i GUM, gdyż priorytety obu organizacji są diametralnie różne.

Przeciwna jestem projektowi ustawy również z tego względu, że ogranicza on możliwości zdobywania środków od zainteresowanych podmiotów gospodarczych, bez których rozwój polskiej normalizacji jest niemożliwy.

Nie ma uzasadnionego powodu, aby przedłożony projekt spełnił ideę "Taniego Państwa", który ma zapewnić ciągłość działania PKN jako krajowej jednostki normalizacyjnej oraz ciągłość działania Komitetów Technicznych PKN, wręcz odwrotnie, taka zmiana spowoduje chaos i poniesienie znacznych wydatków na dostosowanie struktur organizacyjnych obu instytucji.

Biorąc powyższe pod uwagę, jedynie akceptuję poprawkę do obecnie obowiązującej ustawy w zakresie przywrócenia Premierowi możliwości wpływu na powoływanie i odwoływanie kierownictwa PKN.

Natomiast nie zgadzam się z treścią projektu ustawy, który jest sprzeczny z przyjętymi rozwiązaniami w Unii Europejskiej a szczególnie nie zgadzam się z pomysłem połączenia dwóch odrębnych instytucji, tj. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Głównego Urzędu Miar.


Przewodnicząca KT 162

mgr inż. Krystyna Kołakowska

Poznań, 2006-05-31

Projekt Ustawy patrz: www.pkn.pl/?pid=projekt_ustawy&cid[]=1


Dane o KT 162
KOMITET TECHNICZNY Nr.162
ds. LOGISTYKI , KODÓW KRESKOWYCH I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

www.ilim.poznan.pl/index2.php?go=77

Sekretariat KT przy Instytucie Logistyki i Magazynowania
61-755 Poznań , ul. Estkowskiego 6
tel. (061) 852-38-83 , fax . 852- 63-76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
<br><br>Edytowany przez: krystyna, w: 01.06.2006 r. 14:28
  • Strona:
  • 1
Wygenerowano w 0.16 sekundy

Newsletter

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj