Zaloguj się
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: miejsce zapasów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

miejsce zapasów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 14 lata 2 tygodni temu #1186

 • margola
 • margola Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Posty: 3
 • Oklaski: 0
Witam
w pracy licencjackiej mam zamieścić podrozdział pt;
"miejsce zapasów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa"
Moje pytania brzmi o jakie struktury chodzi??
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp:miejsce zapasów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 14 lata 2 tygodni temu #1189

 • Lukasz
 • Lukasz Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 3689
 • Otrzymane podziękowania: 200
 • Oklaski: 159
Witam,

przede wszystkim - proszę nie dublować wątków na różnych forach, netetykieta wyraźnie tego zabrania.

Definicji struktury organizacyjnej jest przynajmniej kilka. Wystarczy wpisać to hasło do najbardziej popularnej wyszukiwarki internetowej.

Np.: Struktura organizacyjna to układ stanowiska i komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji. Schemat struktury organizacyjnej różni się w zależności od typy struktury. Ogólnie jednak zależy on od stopnia sformalizowania organizacji, centralizacji/decentralizacji, departamentalizacji, rozpiętości kierowania, podziału pracy i przebiegu linii podporządkowania.

Odnośnie zapasów mogę Panią odesłać do podstawowych pozycji książkowych:

- S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, wyd. IV, Poznań 2008.
- S. Krzyżaniak, P. Cyplik, Zapasy i magazynowanie. T. I - Zapasy, wyd. II, Poznań 2008.

Pomocne mogą być ponadto książki:
- M. Ciesielski [red.], Logistyka w biznesie, Warszawa 2006
- Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Warszawa 2001
- Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000
- Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, Warszawa 2004.
Pozdrawiam
ŁP
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp:miejsce zapasów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 14 lata 1 tydzień temu #1206

 • margola
 • margola Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Posty: 3
 • Oklaski: 0
Niestety ta literatura okazała się słabo przydatna. Nie wiem kompletnie jak się za to zabrać.
Mam umieścić zapasy w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa: produkcyjnego, handlowego i usługowego, a w żadnej książce nie mogę nic znaleźć na ten temat.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp:miejsce zapasów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 14 lata 1 tydzień temu #1207

 • Lukasz
 • Lukasz Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 3689
 • Otrzymane podziękowania: 200
 • Oklaski: 159
Witam,

wobec tego niezbędne będą konsultacje z promotorem. Promotor powinien pomóc w skonstruowaniu chociaż ogólnikowego planu pracy i udzielić dalszych wskazówek.

Pozdrawiam
ŁP
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp:miejsce zapasów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 13 lata 11 miesiąc temu #1265

 • margola
 • margola Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Posty: 3
 • Oklaski: 0
POMOCY!!! Z jakiej książki pochodzi ten spis treści?

PRZEDMOWA
Część I. LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW 21
Rozdział 1 ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW
1-1 Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw: pojęcia i definicje
1-2 Czynniki zewnętrzne wywołujące zmiany
1-3 Zmiany strategiczne w łańcuchach dostaw
1-4 Podsumowanie
1-5 Pytania i problemy
1-6 Zalecana literatura
Rozdział 2 TRADYCYJNE PROBLEMY LOGISTYKI
2-1 Logistyka z perspektywy makroekonomicznej
2-2 Logistyka w firmie: wymiar mikroekonomiczny
2-3 Związki logistyki z innymi obszarami funkcjonalnymi firmy
2-4 Działania logistyczne
2-5 Analiza systemów logistycznych w róŜnych przekrojach
2-6 Analiza logistyczna i systemowa
2-7 Metody analizy systemów logistycznych
2-8 Logistyka w firmie: czynniki wpływające na koszty i znaczenie logistyki
2-9 Podsumowanie
2-10 Pytania i problemy
2-11 Zalecana literatura
Rozdział 3 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA
3-1 Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw
3-2 Zarządzanie materiałami
3-3 Szczególne znaczenie zapasów
3-4 Podsumowanie
3-5 Pytanie i problemy
3-6 Zalecana literatura
Studium przypadku l Central Systems Corporation (CSC)
studium przypadku 2 Leola Milling Company
Rozdział 4 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI
4-1 Logistyka dystrybucji w łańcuchu dostaw
4-2 Obsługa klienta
4-3 Kanały dystrybucji
4-4 Specjalne uwagi o zapasach w systemach dystrybucji
4-5 Szacowanie kosztów wyczerpania zapasów
4-6 Planowanie zasobów dystrybucji (DRP)
4-7 Podsumowanie
4-8 Pytania i problemy
4-9 Zalecania literatura
Studium przypadku l Walton Seed Company
Studium przypadku 2 Bcierlein Distributors
Dodatek KANAŁY DYSTRYBUCJI
Część II PROCESY ZACHODZĄCE W LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW
Rozdział 5 ZAPASY W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM
5-1 Znaczenie zapasów
5-2 Przyczyny utrzymywania zapasów
5-3 Koszty zapasów
5-4 Klasyfikacja zapasów
5-5 Ocena efektywności rozwiązań stosowanych przez firmy w zarządzaniu zapasami
5-6 Podsumowanie
5-7 Pytania i problemy
5-8 Zalecana literatura
Studium przypadku Bellwether Corporation
Rozdział 6 PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
6-1 Podstawowe decyzje w zarządzaniu zapasami
6-2 Metoda stałej wielkości zamówienia przy znanym i pewnym popycie
6-3 Metoda stałej wielkości zamówienia przy niepewnym (nieokreślonym) popycie
6-4 Metoda stałego okresu zamawiania
6-5 Zapasy rozlokowane w wielu miejscach — prawo pierwiastka kwadratowego
6-6 Tradycyjne metody zarządzania zapasami: podsumowanie i ocena
6-7 Zorientowane na czas dostawy koncepcje logistyki uzupełniania zapasów (logistyki
uzupełnień)
6-8 Podsumowanie
6-9 Pytania i problemy
6-10 Zalecana literatura
studium pnypadku l Trump Railcar Corporation
Studium przypadku 2 AutoEurope Ltd.
Dodatek SPECJALNE ZASTOSOWANIA KONCEPCJI EOQ
Rozdział 7 DECYZJE DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA
7-1 Istota i znaczenie magazynowania
7-2 Rola magazynu w systemie logistycznym: załoŜenia koncepcji
7-3 Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania
7-4 Podstawowe czynności wykonywane w magazynie
7-5 Rozplanowanie i projektowanie magazynu
7-6 Decyzja dotycząca formy własności
7-7 Magazyny obce
7-8 Magazyny kontraktowe
7-9 Liczba magazynów
7-10 Posumowanie
7-11 Pytania i problemy
7-12 Zalecana literatura
studium przypadku Yanity Products
Rozdział 8 MANIPULACJE MATERIAŁAMI I PAKOWANIE
8-1 Manipulacje materiałami
8-2 Podział sprzętu do manipulacji materiałami ze względu na jego konstrukcję
8-3 Kryteria wyboru sprzętu do manipulacji materiałami
8-4 Opakowanie
8-5 Opakowania — wymagania projektowe
8-6 Kody kreskowe
8-7 Konteneryzacja
8-8 Podsumowanie
8-9 Pytania i problemy
8-10 Zalecana literatura
Studium przypadku Light Fixtures Inc.
Rozdział 9 SYSTEM TRANSPORTU
9-1 Rola transportu w logistyce
9-2 Wybrane decyzje dotyczące transportu
9-3 Podstawowe gałęzie transportu
9-4 Formy prawne przewoźników
9-5 Transport intermodalny
9-6 Przewoźnicy pośredni i przewoźnicy specjalni
9-7 Podsumowanie
9-8 Pytania i problemy
9-9 Zalecana literatura
Studium przypadku l National Appliance Inc.
studium przypadku 2 Double D Trucking
Rozdział 10 ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM
10-1 Filozofia zarządzania transportem
10-2 Amerykańskie regulacje federalne
10-3 Dokumentacja w transporcie krajowym
10-4 Dokumentacja w transporcie międzynarodowym
10-5 Podstawy ustalania stawek przewozowych
10-6 Usługi transportowe
10-7 Podsumowanie
10-8 Pytania i problemy
10-9 Zalecana literatura
studium przypadku l Specialty Metals Company
studium przypadku 2 DeReg Freight Linę
Dodatek ZASADY USTALANIA STAWEK PRZEWOZOWYCH
Rozdział 11 OPRACOWYWANIE ZAMÓWIEŃ
I SYSTEMY INFORMACJI
11-1 Współczesne problemy związane z systemami informacji
11-2 Architektura i cele systemów informacji
11-3 Jakość informacji
11-4 Miejsce informacji w logistyce
11-5 Współczesne technologie w dziedzinie informacji logistycznej
11-6 Koncepcja systemu informacji logistycznej
11-7 Podsystem zarządzania zamówieniami
11-8 Podsystem badań i wywiadu
11-9 Podsystem wspomagania decyzji
11-10 Podsystem sprawozdań i wyników
11-11 Adaptacja nowych technologii informacyjnych
11-12 Podsumowanie
11-13 Pytania i problemy
11-14 Zalecana literatura
studium przypadku l Peninsula Point Inc.
Studium przypadku 2 Sea-Tac Distributing Company
Część III STRATEGIE LOGISTYKI: WYBRANE ZAGADNIENIA
Rozdział 12 PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ I LOKALIZACJA OBIEKTÓW W JEJ
RAMACH
12-1 Potrzeba planowania długookresowego
12-2 Strategiczne znaczenie projektowania sieci logistycznej
12-3 Projektowanie sieci logistycznej
12-4 Główne czynniki wyboru lokalizacji
12-5 Metody modelowania
12-6 Podsumowanie
12-7 Pytania i problemy
12-8 Zalecana literatura
studium przypadku Roli Free Tire Company
Dodatek KLASYCZNE TEORIE LOKALIZACJI
Rozdział 13 LOGISTYKA GLOBALNA
13-1 Logistyka globalna
13-2 NajwaŜniejsze czynniki i kluczowe trendy w logistyce globalnej
13-3 Zmiany w otoczeniu politycznym i prawnym
13-4 Globalne opcje transportowe
13-5 Strategiczni pośrednicy w globalnym kanale logistycznym
13-6 Obiekty do składowania oraz problem opakowań
13-7 Wpływ polityki rządowej
13-8 Podsumowanie
13-9 Pytania i problemy
13-10 Zalecana literatura
Studium przypadku Sport ShoCS Inc.
Rozdział 14 ORGANIZACJA LOGISTYKI
14-1 Ewolucja organizacji logistyki
14-2 Organizacja logistyki w korporacjach
14-3 Proces zapewniania jakości w logistyce i reinŜynieria logistyki
14-4 Trzeci uczestnik w logistyce
14-5 Podsumowanie
14-6 Pytania i problemy
14-7 Zalecana literatura
studium pnypodku l Savannah Steel Corporation
studium przypadku 2 Hanover Pharmaceuticals Inc.
Rozdział 15 KONKURENCYJNE STRATEGIE LOGISTYCZNE
15-1 Przegląd zagadnień z zakresu planowania strategicznego
15-2 Strategie zorientowane na czas
15-3 Strategie zwiększania produktywności aktywów
15-4 Usługodawcy logistyczni do wynajęcia i kontraktowi
15-5 Strategie dodawania wartości
15-6 Od systemów push do systemów puli
15-7 Podsumowanie
15-8 Pytania i problemy
15-9 Zalecana literatura
Studium przypadku Roani Foods
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp:miejsce zapasów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 13 lata 11 miesiąc temu #1269

 • Lukasz
 • Lukasz Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 3689
 • Otrzymane podziękowania: 200
 • Oklaski: 159
Witam,

spis treści pochodzi zapewne z jednej z książek oferowanych przez serwis questuspoint, niestety nam równiez nie udało się zidentyfikować z której.
Należałoby przejrzeć ich ofertę.

Pozdrawiam
ŁP
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Czas generowania strony: 0.128 s.