Zaloguj się

Czy dojazd z garażu do siedziby jest podróżą służbową?

Stan faktyczny: Kierowcy w przedsiębiorstwie są zatrudnieni na pełen etat. W umowie o pracę mają zapisane, że teren wykonywania ich pracy to: teren działalności przedsiębiorstwa (Europa). Część z nich na co dzień rozpoczyna pracę z siedziby firmy. Zdarza się jednak, że zaczynają pracę z miejsca garażowania i pojazdem służbowym poruszają się do siedziby firmy. I mamy sytuacje odwrotne: kierowcy na co dzień rozpoczynają pracę z miejsca garażowania, a w sytuacji awaryjnej muszą dojechać do siedziby firmy aby rozpocząć pracę.

Czy w sytuacji zaplanowanej (grafikowej), gdy miejscem rozpoczęcia pracy kierowcy nie jest siedziba firmy tylko np. miejsce garażowania pojazdów, oddalone o 30 km od miejsca siedziby firmy,  należy się kierowcy delegacja lub zwrot kosztów podróży, jeżeli dojeżdża do miejsca garażowania własnym samochodem?


Odpowiedź eksperta: Art. 2 ustawy o czasie pracy kierowców, zawiera w punkcie 7 wyjaśnienie pojęcia podróży służbowej, która rozumiana jest jako każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

a.    przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub
b.    wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego.

Aby właściwie zrozumieć tą definicję należy wyjaśnić jej poszczególne słowa. Przewóz drogowy jest zdefiniowany w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, gdzie oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy. Miejscowość w świetle tych przepisów to miejsce gdzie mieści się siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Po  dokonaniu takiej interpretacji pojęcia można dojść do wniosku, że dojazd do pracy, czy to z siedziby pracodawcy czy innego miejsca wykonywania działalności służbowej nie jest podróżą służbową z zastrzeżeniem jednak, że dojazd pojazdem przeznaczonym do przewozu rzeczy z siedziby do garażu mieszczącego się 30 km od siedziby i na odwrót z garażu do siedziby jest podróżą służbową. Wartym wskazania jest fakt, że w listopadzie 2015 r. został przygotowany projekt zmiany ustawy o czasie pracy kierowców, gdzie zaproponowano zmianę definicji podróży służbowej. Nowa definicja po rozszerzeniu swoim zakresem objęłaby również przewóz drogowy poza miejscowość pobytu stałego lub czasowego kierowcy lub wyjazd poza tę miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego  w przypadku, gdy podroż służbowa rozpoczyna się w innej miejscowości, niż ta, o której mowa w pkt 4 lit. A ustawy o czasie pracy kierowcy. Oznacza to, że jeżeli kierowca wyruszałby pojazdem osobowym ze swojego domu by przejąć tira zaparkowanego na przykład w Niemczech, to z momentem wyjazdu z domu rozpocznie on podróż służbową. Zmiany te jednak nie weszły jeszcze w życie.
 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 04 kwiecień 2016 12:15
Marta Matuszewska

Radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie transportu, spedycji, logistyki w całym łańcuchu dostaw. Posiada doświadczenie w obsłudze przewoźników oraz podmiotów zajmujących się logistyką i spedycją. Doradza także przedsiębiorcom korzystającym z usług przewoźników i innych podmiotów z branży.


Ekspert, z-ca redaktora naczelnego i Project Manager portalu www.PrawoiLogistyka.pl. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szkoleniowiec, który biegle posługuje się językiem angielskim. Jako zwolennik nowoczesnych rozwiązań, współtwórca projektu iRadcowie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Prywatnie miłośnik podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować