Zaloguj się

Odbiorca nie chce odebrać towaru - co może zrobić przewoźnik?

W trakcie wykonywanego transportu z Francji do Niemiec doszło do kolizji na drodze. Na miejscu zdarzenia była policja, a po załatwieniu formalności przewoźnik kontynuował transport. Podczas rozładunku okazało się, że część towaru na palecie (worki z cementem) była uszkodzona, skutkiem czego odbiorca odmówił odbioru całej palety. Przewoźnik skontaktował się z nadawcą po wytyczne, a on kazał wracać ciągnikiem z powrotem do Francji, pomimo tłumaczeń przewoźnika, że uszkodzona naczepa jest niezdolna do jazdy. Klient przewoźnika nie ma dalszej woli porozumienia ani chęci współpracy i wydaje się, że sprawa jest nierozwiązywalna. Co w takiej sytuacji mówią przepisy?

Odpowiedź eksperta: Skoro transport odbywał się z Francji do Niemiec, to do przedmiotowego zlecenia ma zastosowanie konwencja CMR. Zgodnie z art. 14 ust. 1 konwencji CMR, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny wykonanie umowy przewozu na warunkach podanych w liście przewozowym staje się niemożliwe przed przybyciem towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania, przewoźnik jest obowiązany zażądać instrukcji od osoby uprawnionej do rozporządzania towarem. Bardzo dobrze więc, że przewoźnik zwrócił się po nie do nadawcy towaru. W sytuacji, gdy odbiorca odmawia przyjęcia towaru, to nadawca ma prawo rozporządzać nim bez obowiązku przedstawienia pierwszego egzemplarza listu przewozowego (art. 15 ust. 1 konwencji CMR).

Jeżeli wykonanie instrukcji nie jest możliwe, zgodnie z art. 16 ust. 2 konwencji CMR, przewoźnik może bezzwłocznie wyładować towar na rachunek osoby uprawnionej, a po tym wyładowaniu przewóz uważa się za ukończony. Przewoźnik odpowiada za dozór towaru, może jednak powierzyć towar osobie trzeciej i wówczas odpowiada jedynie za rozsądny wybór tej osoby. Oznacza to, że przewoźnik może znaleźć magazyn, gdzie przechowa towar, jak najbliżej miejsca rozładunku i wynająć miejsce magazynowe do czasu odbioru towaru przez nadawcę lub odbiorcę. Towar zostaje obciążony należnościami, wynikającymi z listu przewozowego i wszystkimi innymi kosztami, co oznacza, iż koszty te przewoźnik będzie mógł przerzucić na nadawcę, wystawiając mu notę.

Należy jednak pamiętać o dokumentowaniu sytuacji. To znaczy, wszelkie zastrzeżenia powinny być wpisywane do listu CMR przez kierowcę, należy także zrobić zdjęcia uszkodzeń. Na rozładunek warto zaprosić nadawcę by spisać z nim protokół szkody. Jeżeli nie będzie woli z jego strony, należy zrobić zdjęcia i opisać sytuację wraz z magazynierem, który przyjmuje towar. Jest on osobą bezstronną i warto by poświadczył stan towaru. Obciążając nadawcę dodatkowymi kosztami, przewoźnik powinien wskazać podstawę prawną, czyli art. 16 ust. 2 konwencji CMR.

Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2018-02-07

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 19 luty 2018 15:27
Marta Matuszewska

Radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie transportu, spedycji, logistyki w całym łańcuchu dostaw. Posiada doświadczenie w obsłudze przewoźników oraz podmiotów zajmujących się logistyką i spedycją. Doradza także przedsiębiorcom korzystającym z usług przewoźników i innych podmiotów z branży.


Ekspert, z-ca redaktora naczelnego i Project Manager portalu www.PrawoiLogistyka.pl. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szkoleniowiec, który biegle posługuje się językiem angielskim. Jako zwolennik nowoczesnych rozwiązań, współtwórca projektu iRadcowie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Prywatnie miłośnik podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować