Zaloguj się

produktywność

productivity

Relacja między zmierzoną w określonym mierniku wielkością "wyjścia" danego procesu lub jednostki produkcyjnej, a zmierzoną w tym samym okresie, choć niekoniecznie w tym samym mierniku, wielkością "wejścia".