Zaloguj się

przeładunek

transhipment

Czynności związane z przemieszczeniem ładunków z jednego środka transportu na drugi.