Zaloguj się

przepływ materiałów

flow of materials

Kierunek i droga przemieszczenia materiałów wraz z sekwencją rozmieszczenia tych materiałów w łańcuchu dostaw.