Zaloguj się

kanban

kanban

Technika organizacji przepływu materiałów w produkcjiwedług zasady Just-in-Time, polegająca na stosowaniu znormalizowanych pojemników odpowiadających wielkości partii produkcyjnych i sterowaniu ich przepływem za pomocą odpowiedniego ich oznakowania powiązanego ze specyficznie zorganizowanym systemem obiegu dokumentów (kart kanban).
Termin "kanban" znaczy dosłownie "tablica", "znak" lub "kartka". Jest jednak używany
w znaczeniu jakie podano wyżej. W tym znaczeniu jest on używany zamiennie z określeniem "system produkcyjny Toyoty" (Toyota production system) ze względu na fakt, że firma ta jako pierwsza zastosowała wyżej opisane rozwiązanie.