Zaloguj się

cykl

lead time, cycle time, throughput time

Okres potrzebny do wykonania określonej sekwencji czynności w ramach pewnego procesu, obejmujący czasy wykonania poszczególnych czynności (łącznie z czasami ich przygotowania) oraz wszystkie występujące między czynnościami przerwy i okresy oczekiwania. W konkretnej sytuacji definiujemy cykl przez dodanie (wymienienie) czynności, które obejmuje - np. cykl produkcji.