Zaloguj się

cykl produkcji

production lead time, production cycle

Okres od uruchomienia zlecenia produkcyjnego do zakończenia wszelkich działań z nim związanych, obejmujący czas konieczny na przygotowanie realizacji zlecenia, rozruch, wykonanie i kontrolę.