Zaloguj się

regał

rack

Urządzenie o budowie przestrzennej wielopoziomowejprzeznaczone do składowania asortymentów bezpośrednio na jego elementach konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych.
Istnieją regały:
- wolno stojące:
- stałe:
- ramowe półkowe jednorzędowe lub dwurzędowe,
- ramowe bezpółkowe jednorzędowe lub dwurzędowe,
- przepływowe,
- wspornikowe z ramionami wspornikowymi półkowe jednorzędowe lub dwurzędowe,
- wspornikowe z ramionami wspornikowymi bezpółkowe jednorzędowe lub dwurzędowe,
- wspornikowe z podporami wspornikowymi półkowe jednorzędowe lub dwurzędowe,
- wspornikowe z podporami wspornikowymi zblokowane;
- przejezdne:
- podłogowe,
- torowe ręczne,
- torowe napędzane;
- specjalizowane (w tym okrężne i obrotowe);
- samonośne.