Zaloguj się

rodzaj transportu

mode of transport

Sposób transportowania towarów i/lub osób, np. transport lotniczy, lądowy, kolejowy.
Strony internetowe