Zaloguj się

dysponowany potencjał

available capacity

Część potencjału danego rodzaju zasobu (maszyny, środka transportu, magazynu) możliwa do wykorzystania w danym momencie.