Zaloguj się

rodzina wyrobów

product family

Zob. grupa wyrobów (product group).