Zaloguj się

grupa wyrobów

product group

1. Zbiór wyrobów charakteryzujący się jedną lub kilkoma cechami wspólnymi, np. konstrukcją czy technologią wytwarzania.
2. Zbiór wyrobów finalnych i/lub ich wersji i odmian przeznaczony do sprzedaży na określonym segmencie rynku.
Inna nazwa: rodzina wyrobów (product family).