Zaloguj się

rozruch

running-in

Uruchomienie produkcji wyrobu po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie albo przejęcie części zasobów do eksploatacji po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie.