Zaloguj się

rytm produkcji

production cycle

Powtarzający się regularnie okres między rozpoczęciem lub zakończeniem produkcji partii tych samych wyrobów.